Odprowadzanie wody deszczowej

Aneta Demianowicz
28.02.2013 , aktualizacja: 28.02.2012 16:54
A A A Drukuj
Zgodnie z przepisami deszczówkę można odprowadzać do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej

Zgodnie z przepisami deszczówkę można odprowadzać do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej (Fot. Lindab)

Możliwości odprowadzenia wody z dachu tak, by nie zawilgacała ścian i fundamentów, jest sporo. Wybór w dużym stopniu zależy od rodzaju gruntu na działce.
Budując dom, zwykle poprzestajemy jedynie na zamontowaniu rynien i rur spustowych. Rzadko zastanawiamy się nad tym, co dalej dzieje się z wodą, która nimi spływa. A jest jej całkiem sporo, bo z dachu o powierzchni około 150 m2 podczas średniego deszczu spływają minimum 3 m3 wody. Jeśli okaże się, że grunt na działce jest mało chłonny, po każdej ulewie wokół domu powstaną kałuże. Co gorsza, zalegająca woda może zawilgocić jego fundamenty i ściany. Lepiej więc temu zapobiegać.

Odprowadzanie wody deszczowej poza granice działki

Wodę z dachu możemy skierować rynnami bezpośrednio do kanalizacji, z wyjątkiem bytowej.

Kanalizacja deszczowa lub ogólnospławna. Dolny odcinek rury spustowej podłącza się do rewizji będącej jej fragmentem lub wpustu podwórzowego (nazywanego również osadnikiem rynnowym) znajdującego się w ziemi. Oba elementy zatrzymują zanieczyszczenia i liście spływające z dachu. Do zakończenia rury spustowej lub wpustu podłączane są rury kanalizacyjne (rysunek).

Podłączenie takie wykonuje się zwykle na etapie budowy chodników. Jeśli wiąże się to z koniecznością częściowej ich rozbiórki, prace trzeba uzgodnić z właścicielem drogi, a zamiar prowadzenia robót zgłosić w starostwie.

Podłączenie do kanalizacji odbywa się na podstawie umowy zawartej z rejonowym zakładem kanalizacyjnym i wymaga sporządzenia projektu przyłącza. Jeśli oprócz ścieków bytowych do kanalizacji będzie również odprowadzana deszczówka, projekt przyłącza powinien obejmować też sposób jej odprowadzania. Muszą więc zostać zaprojektowane odpowiednie przekroje rur oraz osadniki zatrzymujące cięższe zanieczyszczenia (piasek i żwir) niesione przez wody opadowe. Wykonanie projektu najlepiej zlecić rejonowemu zakładowi kanalizacyjnemu.

Wód opadowych nie można odprowadzać do kanalizacji bytowej, z której ścieki kierowane są do oczyszczalni. Nadmiar wody zaburzałby proces oczyszczania ścieków, a podczas intensywnych opadów mógłby spowodować przeciążenie i awarię sieci.Nie wolno też kierować deszczówki na teren sąsiedniej posesji - ani za pośrednictwem rur lub korytek odwodnienia liniowego, ani przez sztucznie ukształtowany spadek terenu w kierunku na zewnątrz działki. Zgodnie z kodeksem cywilnym poszkodowany sąsiad może wytoczyć sprawcy proces sądowy.

Kanały melioracyjne lub naturalne cieki wodne. Woda z dachu spływa do kanału, oczka wodnego, stawu lub rzeki za pomocą rury połączonej ze spustową za pomocą wpustu podwórzowego. Jeżeli konieczne stanie się przeprowadzenie rury przez działkę sąsiada, oczywiście musimy uzyskać na to jego zgodę (rysunek).

Uwaga! Odprowadzenie wody do rowów melioracyjnych wymaga zgody ich zarządcy. Te cieki wodne podlegają wiejskim lub gminnym spółkom melioracyjnym albo wojewódzkiemu zarządowi melioracji. Zarządcy wydają warunki techniczne podłączenia i mogą zażądać projektu odwodnienia.

Zagospodarowanie na działce

Jeśli wody z dachu nie można odprowadzić do kanalizacji lub rowów melioracyjnych, trzeba zagospodarować ją na działce. To, w jaki sposób to zrobimy, w dużym stopniu zależy odrodzaju gruntu i jego chłonności.

Szybkość wchłaniania wody przez grunt można sprawdzić, wylewając napełniony nią kubeł do dołka o możliwie małej powierzchni. Jeśli wsiąknie szybko (w ciągu około 20 minut), deszczówka równie szybko zostanie wchłonięta do gruntu.

Grunty przepuszczalne, na przykład piaszczyste. Na działkach, na których znajdują się takie grunty, kałuże po ulewnych deszczach praktycznie się nie utrzymują. Mimo to, wodę warto odprowadzić poza obręb domu. Można to zrobić:

- przedłużając rury spustowe; to najprostszy sposób odsunięcia wody od fundamentów i ścian domu. Rurę o długości około 3 m podłącza się bezpośrednio do kolanka kończącego rurę spustową i kieruje na niewielki skalniak lub do studzienki chłonnej.

Uwaga! Aby dodatkowa rura nie obciążała pionowych rur, musi być wsparta na podpórkach;

- kierując wodę do kształtek betonowych; układa się z nich korytko, którym woda deszczowa spływa do znajdującej się na jego zakończeniu studni chłonnej.

Grunty słaboprzepuszczalne, na przykład piaski gliniaste lub gliny piaszczyste. Wodę z rury spustowej skierować można do:

- studzienki retencyjnej za pomocą rury pełnej połączonej ze spustową wpustem podwórzowym. Nadmiar wody jest w niej magazynowany i rozprowadzany za pomocą drenażu rozsączającego do gruntu. Do studzienki woda kierowana jest rurą pełną połączoną z rurą spustową za pomocą wpustu podwórzowego;

- drenażu rozsączającego; pierwszy jej odcinek powinien być wykonany z rury pełnej, dalej układa się już perforowaną i buduje studnię chłonną. Długość rury perforowanej zależna jest od ilości odprowadzanej wody. Im większy dach, tym dłuższy powinien być element rozsączający.

Zobacz także
  • Re: Odprowadzanie wody deszczowej cyklina-klimkiewicz 13.02.13, 09:27

    Deszcz te z musi mieć pozwolenie by padał. B.Klimkiewicz.»

  • Re: Odprowadzanie wody deszczowej makronim 02.06.15, 12:59

    Duży problem mnie dotykał jeśli chodzi o nadmiar wody w domku jednorodzinnym. Przy większych ulewach ściany piwniczne stawały się wilgotne, to samo działo się z parkietem, a wiadomo jak woda»

Materiały budowlane

Znajdź produkty z oferty producentów materiałów budowlanych