Ratunku! Sąsiad mnie zalewa!

Odpowiada Małgorzata Kapelusiak

Mieszkam w szeregowym domu jednorodzinnym. U mnie rura spustowa jest wkopana w ziemię i odprowadzam nią wodę do ulicy, a mój sąsiad zostawił rynnę otwartą i przez nią woda z dachu wylewa się pod jego dom, a także pod nasz. W tym roku woda przedostała się do ściany piwnicznej w moim garażu. Po każdej ulewie jest ona mokra i zaczyna z niej odpadać tynk. Co mam robić, aby sąsiad przestał mnie zalewać?

Rys. Małgorzata Ślińska
Działka budowlana, na której usytuowane są budynki, powinna być wyposażona w kanalizację umożliwiającą odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. W razie braku możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, przepisy prawa dopuszczają odprowadzanie wód opadowych na własny, nieutwardzony teren, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych.

Woda z dachu tylko u siebie

Woda opadowa z posesji nie może być przyczyną zalań czy podtopień u sąsiadów. Niektórzy właściciele domów świadomie (tak, jak to ma miejsce w sytuacji naszej Czytelniczki) lub bezmyślnie zmieniają spływ wód opadowych, narażając innych na zalania. Takie działanie jest niezgodne z prawem.

Zgodnie z § 29 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, dokonywanie zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na teren sąsiedniej nieruchomości jest zabronione. Konsekwencją powyższego postępowania jest więc powiadomienie powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, który dokona kontroli i nakaże podjęcie prac zmierzających do przywrócenia stanu zgodnego z prawem - właściwego odprowadzania wody z rury spustowej.

Odszkodowanie

Jeśli działanie sąsiada wyrządziło szkody (zalane ściany, odpadający tynk), wówczas można w trybie procesu cywilnego dochodzić odszkodowania za wyrządzoną szkodę. Taką możliwość wprowadza art. 144 Kodeksu cywilnego zasadą, zgodnie z którą właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymać się od działań, które by zakłóciły korzystanie z działek sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą z położenia nieruchomości.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002 r., poz. 690 ze zmianami)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16 z 1964 r. ze zmianami; poz. 93)

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykładSkomentuj:

Ratunku! Sąsiad mnie zalewa!