Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Pęknięta rura i wspólnota mieszkaniowa

Odpowiada Małgorzata Kapelusiak

Moja wspólnota zdiagnozowała usterkę w pionowych rurach kanalizacyjnych na wysokości naszego mieszkania. Zadzwonili, że będą musieli skuć płytki w łazience, by ją zlikwidować. Zaznaczyli, że zostawią wygładzoną ścianę, ale bez ułożenia nowych płytek. Nie zgodziłem się na to. Administracja wysłała więc pismo, że muszę udostępnić mieszkanie w celu zlikwidowania awarii. Co mam zrobić?

19.01.2009 WARSZAWA UL. ZWIRKI I WIGURY 19 PEKNIETA RURA , ZALANE GARAZE FOT. WOJCIECH OLKUSNIK / AGENCJA GAZETA
Pęknięta rura zawsze oznacza kłopoty.
Fot. Wojciech Olkuśnik / Agencja Gazeta
Wspólnota mieszkaniowa ma prawo domagać się udostępnienia lokalu.

Zgodnie z art. 13 ustawy o własności lokali, na żądanie zarządu właściciel jest obowiązany zezwalać na wstęp do lokalu, ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia konserwacji, remontu albo usunięcia awarii w nieruchomości wspólnej. Celem powyższego przepisu jest ochrona interesów pozostałych współwłaścicieli - brak możliwości remontu części wspólnych skutkowałby bowiem uszkodzeniami i szkodami innych lokali, a nawet całego budynku.

W razie odmowy spełnienia obowiązku udostępniania lokalu, wspólnota mieszkaniowa może wystąpić w tej sprawie do sądu. Uwzględniając powództwo, sąd wydaje odpowiednie nakazy lub zakazy dla właściciela mieszkania. Mogą one być egzekwowane poprzez nakładanie na właściciela odmawiającego udostępnienia mieszkania grzywien pieniężnych (art. 1050 kpc).

Dlatego należy udostępnić wspólnocie lokal, tym bardziej, iż deklaruje ona zniwelowanie szkód w zasadniczej części. Jeżeli po pracach remontowych właściciel lokalu uzna, iż na ich skutek poniósł realną szkodę, to zawsze może domagać się od wspólnoty jej wyrównania, na mocy art. 415 Kodeksu cywilnego, dokumentując rozmiar ewentualnej szkody i przedstawiając rachunki, które wskazywałyby jej zakres. Jeśli wspólnota nie zaakceptowałaby roszczenia, wówczas można wystąpić na drogę sądową.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. nr 80 poz. 903 z 2000 r. ze zmianami)

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

>

    Więcej o:

Skomentuj:

Pęknięta rura i wspólnota mieszkaniowa