Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Bezpieczna elektryczność

red.

Ogrodowym urządzeniom elektrycznym takim jak gniazdka, włączniki czy oświetlenie stawia się wyższe wymagania niż tym stosowanym wewnątrz pomieszczeń. Głównie dlatego, że będą narażone na wilgoć, zmiany temperatury i wiatr, a także na uszkodzenia. Jak z tego wynika, muszą być przystosowane do pracy na zewnątrz. Oto, na co trzeba zwracać uwagę w sklepie ze sprzętem elektrycznym.

- Stopień ochrony oznaczony symbolem IP i dwucyfrową liczbą, która charakteryzuje szczelność oprawy. Pierwsza cyfra (od 0 do 6) oznacza pyłoszczelność, druga (od 0 do 8) - wodoszczelność. Wymagany stopień szczelności elementów instalacji ogrodowej podano w tabeli poniżej.

- Klasa ochronności charakteryzuje rodzaj izolacji elektrycznej:

- klasa 0 - izolacja podstawowa - urządzenie nieprzystosowane do montowania na zewnątrz;

- klasa I - izolacja podstawowa, z zaciskiem uziemiającym: urządzenie wymaga dodatkowej ochrony (na przykład wyłącznika różnicowo-prądowego) i musi być montowane przez elektryka;

- klasa II - urządzenie ma podwójną izolację i nie wymaga dodatkowej ochrony;

- klasa III - urządzenie zasilane prądem o tzw. napięciu bezpiecznym 12 lub 24 V. Napięcie z 230 V na 12 lub 24 V obniżają transformatory.

- Znak Bezpieczeństwa B lub znak CE jest rodzajem zapewnienia, że urządzenie jest bezpieczne w użytkowaniu. Równoważna ze znakiem B jest deklaracja producenta, że produkt spełnia wymagania Polskiej Normy lub ma aprobatę techniczną. Informacje te producent umieszcza na opakowaniu lub w kartach informacyjnych urządzenia (instrukcji obsługi lub karcie gwarancyjnej).

Skomentuj:

Bezpieczna elektryczność