Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Ile ciepła potrzeba?

red.

Zapotrzebowanie na energię do ogrzewania wody w basenie można z dużym przybliżeniem obliczyć na podstawie jednego wzoru

DO JEDNORAZOWEJ PUBLIKACJI
Jeśli basen znajduje się w miejscu dobrze nasłonecznionym, woda z łatwością nagrzewa się sama. W basenie zacienionym przez większą część dnia wodę trzeba często podgrzewać.
Zapotrzebowanie na energię do ogrzewania wody w basenie można z dużym przybliżeniem obliczyć na podstawie wzoru:

Q = V×(T2-T1)×C

w którym:

V - objętość basenu,

T - temperatura wody: T2 - ogrzanej oraz T1 - nieogrzanej,

C - współczynnik strat ciepła wody.

Zgodnie z tym wzorem, zapotrzebowanie na ciepło wody w basenie o wymiarach 8×4 m oraz głębokości 1,4 m wynosi:

- Na pierwsze po zimie podgrzanie wody, gdy temperatura wody w basenie wynosi 12°C:

Q = 44,8×(26-12)×1,16 = 728 kW

gdzie:

V = 8×4×1,4 = 44,8 m3,

T2 = 26°C - temperatura, do jakiej chcemy ogrzać wodę w basenie,

T1 = 12°C - temperatura wody w basenie,

C = 1,16.

- W czasie normalnej eksploatacji, przy założeniu, że basen jest przykrywany folią termiczną i woda w nim jest podgrzewana z 23 do 26°C:

Q = 44,8×(26-23)×1,4 = 188 kW

    Więcej o:

Skomentuj:

Ile ciepła potrzeba?