Jak układać ścieżkę z kostki betonowej?

Tekst Barbara Zygadło

ABC prawidłowego układania ścieżki

  • Na gruncie piaszczystym wystarczy zdjąć wierzchnią warstwę ziemi. W wykopie umieszcza się podsypkę piaskowo-żwirową o grubości 10-15 cm, a następnie zagęszcza się ją specjalną maszyną. Na tak przygotowanej warstwie układa się kostki.

  • Powierzchnię ścieżki dobrze jest ograniczyć obrzeżem ułożonym z elementów betonowych, kamiennych albo cegieł klinkierowych. By zabezpieczyć brzegi ścieżki przed zapadaniem się i rozsuwaniem, można skrajny rząd kostek ułożyć na tzw. chudym betonie (o zmniejszonej zawartości cementu). Jest to równie skutecznie jak gotowe obrzeża, a wygląda bardziej naturalnie i "ogrodowo".

  • Szpary pomiędzy kostkami zasypuje się piaskiem, a w przypadku nawierzchni ekologicznych - wypełnia się je urodzajną ziemią ogrodową lub darnią.

  • Jeśli kładziemy nawierzchnię na większej powierzchni (placyku, podjeździe), a grunt jest gliniasty, warto po zdjęciu wierzchniej warstwy ziemi wykonać podbudowę z chudego betonu o grubości około 10 cm. Na niej dopiero rozkładamy podsypkę z piasku (o grubości 3-5 cm) i układamy kostkę. W tym wypadku nie można zapomnieć o uformowaniu spadku nawierzchni (1,5% na jedną lub obie strony), żeby mogła z niej swobodnie spływać woda deszczowa.

  • Skomentuj:

    Jak układać ścieżkę z kostki betonowej?