Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Czy potrzebna jest zgoda na uformowanie starego klonu?

MIROSŁAWA PAWŁOWSKA-NOWAK

Czy na uformowanie korony 12-letniego klonu muszę mieć zgodę urzędu gminy? Jeśli tak, to do jakiego wydziału należy się zwrócić i z jakim pismem? Czytelnik z Warszawy

Przycinanie lub formowanie starych drzew wymaga pozwolenia z urzędu gminy
Przycinanie lub formowanie starych drzew wymaga pozwolenia z urzędu gminy
Fot. Majeczka / Shutterstock
Powyższe zagadnienie jest uregulowane w art. 82, ust. 1a ustawy z16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, który mówi: "Zabiegi w obrębie korony drzewa na terenach zieleni lub w zadrzewieniach mogą obejmować wyłącznie:

1. Usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wchodzących w kolizje z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi.

2. Kształtowanie korony drzewa, którego wiek nie przekracza 10 lat.

3. Utrzymanie formowanego kształtu korony drzewa".

Należy dodać, że definicja terenu zieleni zawarta w art. 5 w pkt. 21 ustawy jest szeroka i obejmuje oprócz parków, zieleńców itp. również zieleń towarzyszącą ulicom, placom, budynkom, składowiskom, lotniskom oraz obiektom przemysłowym i kolejowym, rosnącą na terenach znajdujących się w granicach miast lub wsi o zwartej zabudowie. Jak z tego wynika, z wyjątkiem nieużytków zarastających samosiewami wszystkie zagospodarowane tereny w granicach miast należy traktować jako tereny zieleni.

Ustawa nie przewiduje również wydawania zezwoleń na cięcia koron drzew wykraczające poza podany zakres.

Ponadto należy zauważyć, że coroczne cięcia prowadzące do uzyskania i utrzymania nienaturalnego kształtu korony drzewa, są szkodliwe, gdyż zwiększają ryzyko infekcji.

    Więcej o:

Skomentuj:

Czy potrzebna jest zgoda na uformowanie starego klonu?