Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Drzewa przy ogrodzeniu

MIROSŁAWA PAWŁOWSKA-NOWAK:

Chciałbym wzdłuż ogrodzenia posadzić kilka jarzębin. Niestety, moja sąsiadka protestuje, ponieważ uważa, że drzewa mogą zacienić jej ogród. Czy istnieją przepisy regulujące te kwestie? Marek Bieluń

Drzewa przy ogrodzeniu
Drzewa przy ogrodzeniu
Fot. Shutterstock
Nie ma żadnych przepisów, które określałyby, w jakiej odległości od granicy ogrodu można sadzić drzewa i krzewy. Odwołać się tu można jedynie do przepisów kodeksu cywilnego regulującego m.in. stosunki sąsiedzkie. W artykule 144 kc jest mowa o tym, że "właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych".

Jak z tego wynika, sąsiedzi powinni się w takich przypadkach porozumieć i ustalić, jakie nasadzenia nie będą powodowały dla nich wzajemnych uciążliwości. Jeżeli nie będzie to możliwe, pozostaje jeszcze droga sądowa.

Jeśli chodzi o nasadzenia drzew i krzewów poza obszarem własnej nieruchomości, to należy pamiętać, że nie ma gruntów niczyich. Poza osobami fizycznymi, spółdzielniami mieszkaniowymi i firmami pełnoprawnym właścicielem gruntu może być miasto lub gmina. Z przyczyn oczywistych wszystkie działania na cudzym terenie muszą się odbywać za wiedzą i zgodą właściciela. Sadzenie drzew i krzewów nie stanowi tu wyjątku. Należy też pamiętać, że grunty w danym momencie niezagospodarowane też mają właścicieli.

    Więcej o:

Skomentuj:

Drzewa przy ogrodzeniu