Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Wycinka drzew - zieleń osiedlowa

MIROSŁAWA PAWŁOWSKA-NOWAK

Na moim osiedlu wycinane są drzewa i krzewy na wale otaczającym osiedlowy teren. Czy władze spółdzielni mają prawo wycinać drzewa i krzewy na własną rękę? Czytelnik z Gdańska

JABLON MALUS WIOSNA OSIEDLE MIESZKANIOWE BLOK BLOKOWISKO OSIEDLE CHOMICZOWKA FOT. ZIEMOWIT WARDECKI / AGENCJA GAZETA SLAJD MALY SLOWA KLUCZOWE: DRZEWA ROSLINY
Fot. Ziemowit Wardecki
Art. 83 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody wskazuje jednoznacznie, że usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (w zależności od wielkości gminy) na wniosek posiadacza nieruchomości, wobec czego spółdzielnia mieszkaniowa jako właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości powinna uzyskać takie zezwolenie przed przystąpieniem do wycinki. Nie jest natomiast wymagane zezwolenie na usuwanie drzew i krzewów w wieku poniżej 10 lat oraz owocowych.

Pozostałe kwestie zawarte w pytaniu, czyli prawa członków spółdzielni mieszkaniowych, są uregulowane w ustawie z 16 września 1982 r. "Prawo Spółdzielcze", w ustawie z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz statucie spółdzielni.

W myśl art. 3 ustawy "Prawo Spółdzielcze" majątek spółdzielni jest własnością jej członków. Drzewa i krzewy niewątpliwie są składnikiem tego majątku, a więc każdy członek spółdzielni powinien mieć wpływ na gospodarowanie nim w formie określonej w statucie spółdzielni. Oczywiste jest wobec tego, że członek spółdzielni może żądać od zarządu spółdzielni przedstawienia pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów, a w przypadku odmowy zwrócić się do rady nadzorczej, a następnie do walnego zgromadzenia.

Skomentuj:

Wycinka drzew - zieleń osiedlowa