Czy można mieć ule w ogrodzie?

MIROSŁAWA PAWŁOWSKA-NOWAK:

Czy trzeba mieć pozwolenie na ustawienie kilku uli w ogrodzie? Kto takie pozwolenia wydaje? Czy muszę pytać o zgodę sąsiadów? Jan Kupfer

Pasiekę można zakładać z dala od domów
Pasiekę można zakładać z dala od domów
Fot. Davios / Shutterstock
Zasady posiadania pszczół są określone w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie (uchwała rady gminy), dlatego też w różnych gminach mogą być różne przepisy. Na przykład w Warszawie obowiązuje "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy", przyjęty uchwałą nr LXXVII/2427/2006 Rady m.st. Warszawy z 22.06.2006 r., który w dziale VII § 35 pkt 2 mówi, że "pszczoły mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, oddalonych od osiedli mieszkaniowych nie mniej niż 1000 m".

Wynika z tego, że w Warszawie ani na jej przedmieściach nie można założyć nawet małej pasieki. Może w innych miejscowościach obowiązują przepisy, które na to pozwalają. Warto to sprawdzić w lokalnym urzędzie.

A jeśli mieszka Pan poza miastem i posesja spełnia warunki konieczne do postawienia uli, to i tak lepiej zapytać sąsiadów o zgodę. Może się bowiem okazać, że ktoś jest uczulony na jad pszczół lub się ich boi.

Skomentuj:

Czy można mieć ule w ogrodzie?