Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Pozwolenie na płot

MIROSŁAWA PAWŁOWSKA-NOWAK:

Zamierzam postawić wokół ogrodu płot z drewna w taki sposób, aby stanowił zwartą ścianę. Czy muszę mieć na to pozwolenie? Gdzie się po nie zgłosić? Waldemar K.

PRZEPISY OGÓLNE nie zabraniają postawienia płotu stanowiącego zwartą ścianę. Jednak niekiedy nie pozwalają na to przepisy lokalne.
PRZEPISY OGÓLNE nie zabraniają postawienia płotu stanowiącego zwartą ścianę. Jednak niekiedy nie pozwalają na to przepisy lokalne.
Fot. Shutterstock
Budowa ogrodzenia posesji nie wymaga pozwolenia, chociaż w niektórych przypadkach należy dokonać zgłoszenia zamiaru jego budowy do starosty lub prezydenta miasta. Zgłosić należy budowę lub remont ogrodzeń: od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz o wysokości powyżej 2,2 m - bez względu na to, czy są usytuowane od strony drogi, czy od strony działki sąsiada.

Ogrodzenia o wysokości nieprzekraczającej 2,2 m lokalizowane pomiędzy sąsiednimi działkami nie wymagają ani pozwolenia, ani zgłoszenia.

Zgłoszenia należy dokonać co najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót budowlanych. W zgłoszeniu trzeba określić rodzaj i zakres wykonywania robót i termin ich rozpoczęcia. Należy też dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, a także rysunki. Do budowy ogrodzenia można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od daty doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

W przepisach ogólnych nie określa się dopuszczonych do stosowania materiałów do budowy ogrodzenia ani jego formy - pełne lub ażurowe. Takie ustalenia mogą się natomiast znaleźć w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i wówczas należy dostosować do nich projekt ogrodzenia.

PRZEPISY OGÓLNE nie zabraniają postawienia płotu stanowiącego zwartą ścianę. Jednak niekiedy nie pozwalają na to przepisy lokalne.

    Więcej o:

Skomentuj:

Pozwolenie na płot