Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Co zrobić ze starymi pestycydami

MIROSŁAWA PAWŁOWSKA-NOWAK:

W piwnicy znalazłem przeterminowane środki ochrony roślin. Co z nimi zrobić? Gdzie wyrzucić, by nie zatruwały środowiska? Jacek W.

ONE TIME USE ONLY DO JEDNORAZOWEGO UZYCIA CONDIFOR PESTYCYD FOT. BAYER PUBLIKACJA KWIETNIK NR 9 (129) - 9.2005 SLOWA KLUCZOWE: OGRODNICTWO SRODKI OCHRONY ROSLIN
ŚRODKÓW CHEMICZNYCH nie wyrzucamy do zwykłego śmietnika
Fot. materiały prasowe
Używając środków ochrony roślin, musimy pamiętać, że są to środki toksyczne, niebezpieczne dla środowiska. Zasady i wymogi ich stosowania są określone w przepisach ustawy z 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (DzU nr 133, poz. 849 z 2008 r.) oraz podane na opakowaniach poszczególnych preparatów.

Problemem jest utylizacja pozostałości zarówno płynnych, pozostających w opryskiwaczu jak i stałych - niewykorzystanych w terminie ważności - oraz opakowań.

Bez względu na postać skażonych pozostałości niedopuszczalne jest ich zakopywanie lub spalanie we własnym zakresie, wylewanie do systemów ściekowych, kanałów, rzek i zbiorników wodnych lub składowanie zagrażające czystości gleby i wody. Odpowiedzialność za bezpieczne zagospodarowanie pozostałości ponosi zawsze ich użytkownik.

Po zakończeniu oprysku i zużyciu zawar-tości opakowania należy je trzykrotnie przepłukać wodą, a popłuczyny wlać do opryskiwacza. Resztki cieczy użytkowej oraz popłuczyny z opryskiwacza, po uprzednim kilkakrotnym rozcieńczeniu należy wypryskać na rośliny. Opakowania po pestycydach podlegają zwrotowi do sprzedawcy.

Jeżeli nie zużyjemy zakupionych środków w terminie ważności, musimy pamiętać, że są one klasyfikowane jako odpady niebezpieczne (ustawa z 27 kwietnia 2001r. o odpadach, DzU nr 185, poz. 1243 z 2010 r.), nie można więc wyrzucać ich do pojemników przeznaczonych na odpady komunalne, ale przekazać odbiorcy posiadającemu zezwolenie na odbiór i utylizację środków ochrony roślin. Informację o adresach i telefonach służb utylizacyjnych można uzyskać w najbliższym Oddziale Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

    Więcej o:

Skomentuj:

Co zrobić ze starymi pestycydami