Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Eksperci radzą: Klatki z królikami przy płocie

Mirosława Pawłowska-Nowak

Mój sąsiad ustawił przy naszym wspólnym ogrodzeniu rząd budek z królikami. Rzadko sprząta pod nimi, więc wokół unosi się nieprzyjemny zapach. Na prośbę o posprzątanie sąsiad nie reaguje. Do kogo mam się zwrócić o interwencję? Remigiusz Borek

Nawet niewielka hodowla zwierząt gospodarskich nie może być uciążliwa dla sąsiadów.
Nawet niewielka hodowla zwierząt gospodarskich nie może być uciążliwa dla sąsiadów.
Fot. Shutterstock: man_kukuku
Wymagania dotyczące utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej są określone w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie (uchwała rady gminy), dlatego też w różnych gminach przepisy mogą się nieco różnić. W Warszawie obowiązuje "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy" przyjęty uchwałą nr LXXVII/2427/2006 Rady m. st. Warszawy z 22 czerwca 2006 r., w którym w § 30 pkt 2 stwierdzono, że: "Utrzymywanie zwierząt gospodarskich nie może powodować uciążliwości dla innych użytkowników nieruchomości lub użytkowników nieruchomości sąsiednich oraz nie może powodować zagrożenia sanitarnego". Ponadto w § 31 pkt 2 zakazano utrzymywania zwierząt, takich jak m.in. zwierzęta futerkowe, na nieruchomościach zabudowy jednorodzinnej o powierzchni działki poniżej 1000 m˛.

Egzekwowanie tych przepisów należy do burmistrza (wójta lub prezydenta miasta - zależnie od sytuacji), a więc jeżeli utrzymywanie królików na sąsiedniej działce jest uciążliwe, należy zgłosić to do urzędu gminy, gdzie zostanie wszczęte postępowanie administra- cyjne, zakończone decyzją nakazową.

    Więcej o:

Skomentuj:

Eksperci radzą: Klatki z królikami przy płocie