Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Czy mogę przyciąć gałęzie przechodzące od sąsiadki

Mirosława Pawłowska-Nowak

Uprawiam działkę mojego siostrzeńca przylegającą do działki kuzynki. Rosną u niej drzewa zacieniające moje rośliny. Chcę poprosić kuzynkę o usunięcie gałęzi. Czy w razie odmowy mogę wystąpić do sądu? Zofia K

Przycinanie drzew iglastych
Przycinanie drzew iglastych
Fot. Tomasz Ciesielski
Sytuacja, którą Pani opisuje, dotyczy zagadnień z zakresu prawa cywilnego. Art. 150 kodeksu cywilnego mówi, że: "Właściciel gruntu może obciąć i zachować dla siebie korzenie przechodzące z sąsiedniego gruntu. To samo dotyczy gałęzi i owoców zwieszających się z sąsiedniego gruntu; jednakże w wypadku takim właściciel powinien uprzednio wyznaczyć sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia". Brzmienie tego artykułu wskazuje, że to właściciel ma prawo do podjęcia określonych działań. Skoro właścicielem jest Pani siostrzeniec, to właśnie on powinien złożyć pozew do sądu. Może działać przez pełnomocnika - jeżeli uzyska Pani pełnomocnictwo od siostrzeńca, może Pani podejmować działania w jego imieniu.

    Więcej o:

Skomentuj:

Czy mogę przyciąć gałęzie przechodzące od sąsiadki