Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Jak rozmnożyć pelargonie?

Red.

Sierpień to najlepszy czas na rozmnażanie tej popularnej rośliny balkonowej, ponieważ to właśnie wtedy jest w pełnym rozkwicie.

13.07.2004 WARSZAWA OGROD PRYWATNY SADZONKI ROSLIN BALKONOWYCH PRZYGOTOWANIE SADZONEK ROSLINY BALKONOWE PELARGONIA PELARGONIUM ROZMNAZANIE WEGETATYWNE FOT. PAWEL SLOMCZYNSKI / AGENCJA GAZETA PUBLIKACJA KWIETNIK NR 9 (117) - 9.2004 SLOWA KLUCZOWE: OGRODNICTWO ROSLINY ZDJĘCIE DO WKŁADKI: PUBLIKACJA KWIETNIK NR 9 (117) - CZASOPISMA
Rozmnarzanie pelargonii
Fot. PAWEŁ SŁOMCZYNSKI

Pierwszy krok

Ze zdro-wych ro-ślin ostrym no-żem ści-na-my wierz-choł-ki pę-dów o dłu-go-ści 5-8 cm. Ob-ry-wa-my z nich dol-ne li-ście i pą-ki kwia-to-we.

Pod-sta-wy Sa-dzo-nek za-głębia-my w wilgotnym pia-sku i usta-wia-my w nie-zbyt -na-sło-necz-nio-nym miej-scu. Ukorzenią się po 2-3 tygodniach.Fot. SHUTTERSTOCK

Drugi krok

Pod-sta-wy sa-dzo-nek za-głębia-my w wilgotnym pia-sku i usta-wia-my w nie-zbyt -na-sło-necz-nio-nym miej-scu. Ukorzenią się po 2-3 tygodniach.

uko-rze-nio-ne -rośliny prze-sa-dza-my do śred-nio- żyz-nej zie-mi i umiar-ko-wa-nie pod-le-wa-my. Gdy pod-ros-ną,  przy-ci-na-my je nad 2.-3. li-ściem.Fot. SHUTTERSTOCK

Uko-rze-nio-ne -rośliny prze-sa-dza-my do śred-nio- żyz-nej zie-mi i umiar-ko-wa-nie pod-le-wa-my. Gdy pod-ros-ną, przy-ci-na-my je nad 2-3 li-ściem.

    Więcej o:

Skomentuj:

Jak rozmnożyć pelargonie?