Jak wypłoszyć srokę z ogrodów [Porada eksperta]

Wojciech Słomka

Piszcie do nas, jeśli macie problem. Nasi eksperci są do Waszej dyspozycji. Odpowiedzi przyślemy e-mailem, a wybrane zagadnienia opublikujemy na łamach pisma.

SROKA ZWYCZAJNA to ptak piękny, ale hałaśliwy i niezbyt lubiany.
SROKA ZWYCZAJNA to ptak piękny, ale hałaśliwy i niezbyt lubiany.
Fot. Wildphoto3 / shutterstock

Nasze osiedle domów jednorodzinnych opanowały sroki. Przylatują całymi stadami, a wiosną napadają na gniazda innych ptaków. Jak je wypłoszyć?

Pyta: Maria Dzwonkowska

Wojciech Słomka

Wojciech Słomka - fitopatolog

Srokę zwyczajną chronią przepisy prawa polskiego. Gatunek ten jest chroniony w sposób częściowy - w okresie od 15 marca do 30 czerwca. W tym czasie przypada okres lęgowy srok.

Według rozporządzenia ministra środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt z 6.10.2014 r. (Dz.U. RP z 7.10.2014 r., poz. 1348) gatunki objęte ochroną nie mogą być umyślnie płoszone lub niepokojone w miejscach ich noclegu w okresie lęgowym oraz w miejscu rozrodu i wychowywania młodych. Ponadto obowiązuje zakaz niszczenia siedlisk będących miejscem rozrodu gatunków chronionych, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania. Dlatego też niedozwolone jest także stosowanie jakichkolwiek metod wypłaszania ptaków.

Odstępstwem od tych zakazów może być uzyskanie specjalnego zezwolenia na stosowanie metod odstraszania, które wydawane są przez regionalne dyrekcje ochrony środowiska, indywidualnie dla każdego przypadku. Urzędnicy mogą dopuścić odstraszanie ptaków głośnym hukiem w okresie przedlęgowym i w okresie po wyprowadzeniu młodych z gniazda, wtedy, kiedy ich obecność staje się uciążliwa dla ludzi lub zagraża innemu ptactwu. Powszechnie wiadomo bowiem, że sroki potrafią zadziobywać inne młode lub mniejsze od siebie ptaki i pisklęta kur na fermach hodowlanych.

Warto dodać, że trwałe pozbycie się problemów ze srokami wymaga uzyskania pozwolenia na zniszczenie ich gniazd. Tą sprawą zajmuje się urząd wymieniony powyżej. Według ustawy o ochronie gatunków zwierząt gniazda takie mogą być usunięte w okresie od 16 października do końca lutego (a więc poza okresem lęgowym) z obiektów budowlanych lub terenów zieleni, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub względy sanitarne. Jednocześnie prawo nakazuje ochronę zasiedlonych gniazd. I dlatego też, jeśli chcemy przeprowadzić remont budynku lub przyciąć gałęzie drzewa, na którym znajduje się gniazdo sroki, musimy koniecznie udać się do regionalnej dyrekcji ochrony środowiska i uzyskać stosowne pozwolenie na przeprowadzenie prac naprawczo-remontowych. Będzie można je wykonać poza okresem lęgowym.

Zdjęcie 08. Profesjonalny odstraszacz ptaków.Zdjęcie Grekos Sokół - wizualny odstraszacz ptakówZdjęcie Swissinno Wizulany odstraszacz ptaków - naklejki ptaków drapieżnych 1 705 001
08. Profesjonalny odstraszacz ptakówGrekos Sokół - wizualny odstraszacz ptakówSwissinno Wizulany odstraszacz
źródło:Okazje.info

Skomentuj:

Jak wypłoszyć srokę z ogrodów [Porada eksperta]