Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Zielony trawnik

Katarzyna Trzcielińska, Budowlany.pl

Trawnik jest bardzo ważnym miejscem w naszym ogrodzie. Stwarza wrażenie przestrzeni i nawet niewielki ogród z trawnikiem wydaje się większy. To w końcu na trawniku mogą bawić się dzieci, a my możemy posiedzieć przy grillu ze znajomymi.

Jaki trawnik

Normy wysiewu nasion traw na 1 m kw. są różne. Zależą od rodzaju trawnika i gatunku wysiewanej trawy. Wahają sie one w granicach 8-30 g na 1 m kw. Standardowe mieszanki trawnikowe zaleca się wysiewać w ilości 20 g na 1 m kw. Jeżeli chcemy, aby nasz trawnik przetrwał wiele lat, wysiewamy trawy stałe: kostrzewy, mietlice, czy wiechliny. Trawnik z rajgrasu angielskiego już w miesiąc po założeniu jest efektowny, rośnie bujnie i szybko, lecz w drugim lub trzecim roku zaczyna zanikać.

Małe trawniczki najlepiej obsiewać niskimi trawami rozłogowymi. Trawy te kiełkują i rosną dosyć wolno, ale dają piękne, dywanowe trawniki. Spośród tych gatunków można wskazać, np.: kostrzewę czerwoną rozłogową i wiechlinę łąkową.

Koszenie trawnika

Wysokość koszenia zależy od typu trawnika i rodzaju tworzących go mieszanek, lecz standardowo nie powinna być większa (wartości maksymalne) niż 10cm (8-10cm trawniki przydomowe- gazonowe, 10- 15cm parkowe, łąkowe).

Zbyt wysokie koszenie stwarza niebezpieczeństwo wypierania traw szlachetnych przez gatunki pospolite i chwasty! Koszenie wysokie zalecane jest przy pierwszym koszeniu trawników nowo założonych, położonych na nierównym podłożu, bądź zaniedbanych.

Zbyt niskie koszenie powoduje osłabienie wzrostu traw i przerzedzenie murawy, może też powodować szybsze wysychanie trawnika i pojawienie się niektórych chorób grzybowych oraz mchu. Zbyt niskie koszenie może także spowodować uszkodzenie noża kosiarki.

Pamiętajmy, że wysokość cięcia decyduje o stopniu zagęszczenia trawnika - długości międzywęźli traw. Trawniki z przewagą traw kępkowych kosimy wyżej, z przewagą traw rozłogowych- niżej.

Pierwsze koszenie wykonujemy gdy najszybciej rosnąca trawa osiągnie wysokość: 6-10cm (6cm-trawniki gazonowe, 8-10 użytkowe, do 10cm-trawniki parkowe), wykonując je wysoko: na 3,5-4-5-8cm w zależności od typu trawnika (dotyczy to również drugiego koszenia). Dopiero następne możemy wykonać niżej. Pamiętajmy również o dobrym naostrzeniu noża do pierwszego koszenia!

Przed i po pierwszym koszeniu zalecane jest zwałowanie trawnika lekkim wałem w celu dociśnięcia roślin i podłoża. Jeżeli zaniechamy czynności wałowania może dojść do wyrwania trawy z korzeniami przez nóż kosiarki.

Kiedy kosimy?

Częstotliwość koszenia zależy od szybkości wzrostu traw, jednak w sezonie nie powinna być mniejsza od jednego koszenia w tygodniu (trawniki gazonowe). Inna zasada mówi, że przystępujemy do koszenia gdy trawa jest około 1/3 dłuższa od wysokości zamierzonej np. jeśli chcemy mieć trawę o długości: 6cm- kosimy ją gdy urośnie do około 10cm. Nie należy przy tym przekraczać granicy koszenia, która wynosi około 1/2 wysokości. Jeżeli mamy zamiar skosić nisko wysoką trawę lepiej rozłożyć cięcie na dwa etapy, wykonane w kilkudniowych odstępach.

Podlewanie

Zapotrzebowanie naszego trawnika na wodę jest bardzo wysokie (sięga 2-3-4 litrów na metr kwadratowy) i jest największe w okresie intensywnych przyrostów (wiosną). Już po kilku dniach suszy trawa traci sztywność i zmienia odcień. Trawnik nawadniamy gdy ziemia wyschnie na głębokość około 3 cm, dawkami nie większymi niż 5 litrów na metr kwadratowy podłoża w ciągu godziny. Szczególnie należy uważać na ryzyko przelania i zagnicia traw na glebach cięższych. W przypadku trawników bardzo przesuszonych, na glebach lekkich, podlewamy częściej, lecz małymi dawkami ze względu na małe ilości jednorazowo wiązanej wody (ten sposób jest bardziej ekonomiczny). Jednak nawet większe dawki wody na glebach lżejszych nie są niebezpieczne.

Przy podlewaniu gleba powinna być zwilżona na głębokość około 10-15cm, gwarantuje to właściwy rozwój systemu korzeniowego traw na większej głębokości. Zbyt płytkie wykształcenie się systemu korzeniowego czyni trawnik bardzo wrażliwym na suszę.

Jeżeli trawnik choruje, nie należy podlewać go wieczorem lecz rano, tak aby woda na źdźbłach mogła szybko wyschnąć. Podlewanie zimną wodą nie jest niebezpieczne dla roślin, wbrew obiegowym opiniom na ten temat. Nie zanotowano również przypadków oparzeń źdźbeł (efektu soczewek w kroplach wody) przy podlewaniu trawnika w południe. Wręcz przeciwnie- podlewanie w godzinach południowych pomaga schłodzić rośliny, choć jest nieekonomiczne ze względy na straty parującej wody. W przypadku wody zażelazionej lub zawapnionej podlewanie w godzinach południowych może spowodować powstanie na roślinach trudno usuwalnych, szpecących osadów (dotyczy to tylko niektórych rejonów naszego kraju).

Brzydkie chwasty

Zakładając trawnik należy poświęcić dużą uwagę na usunięcie dotychczas rosnących tam chwastów. Po wzejściu trawy, chwasty wieloletnie o korzeniu palowym np. uciążliwe osty (ostrożeń polny) usuwamy razem z korzeniem specjalną rurko-łopatką.

Grabienie

Pamiętajmy o grabieniu, które pozwala na usuwanie z trawnika większych zanieczyszczeń: liści, fragmentów organicznych, śmieci. Na trawnikach gazonowych zaleca się zgrabianie trawy, która pozostaje po kosiarkach z bocznym wyrzutem. Do grabienia trawy powinno używać się specjalnie wyprofilowanych grabii.

Katarzyna Trzcielińska, Budowlany.pl

    Więcej o:

Skomentuj:

Zielony trawnik