Klon jawor czyli jak uprawiać drzewo klon (Acer pseudoplatanus)

Małgorzata Łączyńska, KJ

Jawor? Znamy piosenki i przyśpiewki o jaworze, lecz samego drzewa często nie poznajemy. A jest to przecież jeden z naszych rodzimych klonów.

Skomentuj:

Klon jawor czyli jak uprawiać drzewo klon (Acer pseudoplatanus)