Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Skalniak na murku kwiatowym

Alicja Gawryś

SKALNIAK, ogródek skalny, PROJEKT SUCHEGO MURKU
Skalniaki. Wolno stojący murek kwiatowy budujemy z płaskich skałek, pochylonych w kierunku środka. Trzeba je tak układać, by wewnątrz konstrukcji powstała pionowa rynna odprowadzająca wodę
Rys. Agnieszka Syga
Efektowną formą ogródka skalnego może być murek kwiatowy. Często stanowi on wzmocnienie skarpy u jej podstawy. W takim wypadku skarpę u dołu nieco podcinamy wzdłuż całej je długości. Wykopujemy też rowek głębokości około 30 cm (na fundament dla murku). Stawiamy tu pionową ściankę oporową wysokości 30-60 cm (zależnie od nachylenia skarpy). Budulcem może być beton lub cegły zespolone cementem. Rośliny sadzimy na pasie ziemi powyżej murku, a niewielkie kępki także u jego podstawy. Gatunki o długich pędach będą się malowniczo zwieszać. W innej wersji murek u podnóża skarpy budujemy z płaskich kamieni nie związanych ze sobą cementem. W tym wypadku konstrukcja powinna być lekko pochylona w kierunku zbocza, co zapobiegnie jej osuwaniu się. Fundament może stanowić warstwa gruzu. Szczeliny pomiędzy kamieniami wypełniamy ziemią i żwirem. W tej wersji rośliny sadzimy także pomiędzy kamieniami, a murek wygląda wtedy jeszcze bardziej efektownie. Murek kwiatowy może również stanowić wolno stojący element ogrodowej architektury. W miejscu, gdzie ma powstać, wykopujemy rów głębokości 30-35 cm, wypełniamy go gruzem, który następnie ubijamy, aby wszystkie elementy dobrze się ustabilizowały. Będzie on stanowił drenaż, a jednocześnie fundament dla murku. Do takiej budowy wybieramy płaskie kamienie. Układamy je warstwami bez zaprawy. Wolne przestrzenie wypełniamy ziemią gliniastą (będzie spoiwem), a także drobnym żwirem lub gresem (ten przepuszczalny materiał będzie odprowadzał wodę z murku). Murek wolno stojący nie powinien być zbyt wysoki - najwyżej 100-120 cm, przy szerokości 30-40 cm (im chcemy by był wyższy, tym musi być szerszy). Sadzimy na nim rośliny, które przez dłuższy czas bez uszczerbku dla rozwoju wytrzymają niedostatek wody oraz duże nasłonecznienie, takie jak: dębik ośmioklapowy, dzwonek karpacki, gęsiówkę kaukaską, macierzankę piaskową, rogownicę kutnerowatą oraz różne gatunki rojników, rozchodników i skalnic.

Kolorowy ogród skalny    Więcej o:

Skomentuj:

Skalniak na murku kwiatowym