Więdnięcie, czernienie i zasychanie wierzchołków pędów

Redakcja "Ogrody"

Świadczy o obecności larwy bruzdownicy pędówki i zwiota różanego, które żerują pojedynczo wewnątrz pędu.

Recepta:

Po zauważeniu pierwszych objawów porażone pędy z liśćmi należy usuwać i palić!

Skomentuj:

Więdnięcie, czernienie i zasychanie wierzchołków pędów