Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Białe tarczki na igłach sosny zwyczajnej, czarnej oraz górskiej

Redakcja "Ogrody"

Świadczą o obecności tarcznika - sośniczka gruszkowatego.

Sosna
Sosna
Tarczki, gruszkowatego kształtu i długości 1,4-2,2 mm, znajdują się na wewnętrznej stronie igieł. Pod nimi ukryte są samice. Pod koniec maja rozpoczynają składanie jaj, z których w drugiej połowie czerwca wylęgają się larwy. Rozchodzą się one po igłach i żerują, powodując żółknięcie igieł. Pod koniec sierpnia przeobrażają się w larwy drugiego stadium i samice, które zimują na igłach.

Recepta:

Wiosną i jesienią rośliny warto profilaktycznie opryskać preparatem Promanal 60 EC w stężeniu 2%. W pierwszych dniach lipca (w okresie wylęgania się larw) powtórzyć zabieg dwu- lub trzykrotnie w odstępach dwutygodniowych, stosując mieszaninę preparatów Mospilan 20 SP w stężeniu 0,02% i Talstar 10 EC - 0,05% lub gotowym środkiem Provado Plus AE.

Skomentuj:

Białe tarczki na igłach sosny zwyczajnej, czarnej oraz górskiej