Różnego typu galasy na pędach świerka

Redakcja "Ogrody"

Sygnalizują one obecność mszyc z rodziny ochojnikowatych: owalne, kremowe, długości do 12 mm, na wierzchołkach pędów tworzy ochojnik świerkowo-modrzewiowy; o kształcie ananasów, długości do 35 mm przy podstawie pędów - ochojnik świerkowy zielony. Rzadziej i tylko na świerku kaukaskim (Picea orientalis 'Aurea') powstają podłużne, różowe galasy, utworzone przez ochojnika świerkowo-sosnowego.

Recepta:

Wczesną wiosną lub jesienią należy opryskać drzewa jednym z wymienionych wcześniej preparatów olejowych (patrz 9). Wiosną można użyć preparatu Fastac 100 EC (0,015%). Jedyną metodą pozbycia się tego szkodnika podczas sezonu wegetacyjnego jest usuwanie i palenie galasów, zanim się otworzą, ale jest to możliwe tylko przy małych, krzewiastych odmianach.

Skomentuj:

Różnego typu galasy na pędach świerka