Skupiska bezskrzydłych osobników barwy zielonej i pomarańczowej na wierzchołkach pędów i dolnej stronie liści

Redakcja "Ogrody"

Tworzy je mszyca wierzbowa pospolita.

Na roślinach silnie opanowanych przez mszyce pojawiają się żółte i rdzawoczerwonawe plamy, a wzrost pędów jest zahamowany.

Recepta:

Rośliny należy opryskać jednym z preparatów: Fastac 100 EC (0,015%), Confidor 200 SL (0,04%) lub Mospilan 20 SP (0,02%), albo Mszyca Stop AL, Pirimix AE, Pirimix AL, Piriflor 01 AE, Pirimor - aerozol 01 AE, Provado Plus AE, Savonil Super AL.

Skomentuj:

Skupiska bezskrzydłych osobników barwy zielonej i pomarańczowej na wierzchołkach pędów i dolnej stronie liści