Tniemy gatunki liściaste

red.

1 Po posadzeniu krzewy i drzewa liściaste przycinamy na wysokości 15-25 cm.

2 W drugim roku nowe przyrosty skracamy o 10-20 cm powyżej poprzedniego cięcia.

3 W następnych latach postępujemy jak w drugim roku, dzięki czemu krzewy mocno się zagęszczają.

Skomentuj:

Tniemy gatunki liściaste