Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Pozwolenie na wycinkę drzewa [Porada eksperta]

Mirosława Pawłowska - Nowak

Czy urząd może odmówić pozwolenia na wycięcie starej topoli? Zygmunt Sobczak

Dąb Bartek
Dąb Bartek
Fot. Klub Gaja
Urząd może odmówić wydania pozwolenia, ale od tej decyzji można odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Zgodnie z art. 83 ust. z 16.4.2004 r. usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na wniosek właściciela nieruchomości albo urządzeń przesyłowych (np. energii elektrycznej), jeśli rośliny zagrażają ich funkcjonowaniu. Bez zezwolenia można wycinać gatunki owocowe oraz okazy mające mniej niż 10 lat. W praktyce zezwolenia są wydawane na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub mienia oraz egzemplarzy obumarłych. Nie może być powodem usunięcia to, że zrzucają liście lub są za duże.

    Więcej o:

Skomentuj:

Pozwolenie na wycinkę drzewa [Porada eksperta]