Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Altanka, składzik, wiata i inne budynki gospodarcze: nie za blisko ogrodzenia

Tekst: Mirosława Pawłowska-Nowak, główny specjalista Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Dzielnicy Warszawa - Ursynów

Na terenie ogrodu często stawiamy budynki gospodarcze, szopy, składziki, umieszczamy kompostowniki i inne podobne obiekty. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że nie w każdym miejscu ogrodu można je umieścić. Istnieją bowiem przepisy prawne, regulujące ich odległość od ogrodzenia.

Ażurową altankę możemy spokojnie wybudować przy płocie.
Ażurową altankę możemy spokojnie wybudować przy płocie.
Shutterstock/Rumo
Odległości od granicy działki różnych obiektów, które chcemy zlokalizować na posesji określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

w zabudowie jednorodzinnej budynek gospodarczy lub garaż, o długości mniejszej niż 5,5m i o wysokości mniejszej niż 3m mogą być usytuowane bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych. W przypadku budynków większych należy zachować odległości obowiązujące dla wszystkich budynków na działce tj. 4m od granicy w przypadku ściany z oknami lub drzwiami i 3m w przypadku ściany bez otworów.

Obiekty takie jak altana lub wiata zaliczamy do budowli. W przypadku gdy nie mają ścian, to nie ma podstaw do stosowania wobec nich przepisów dotyczących wymaganych odległości budynków od granicy działki. Jeżeli mają ściany, to musimy zachować takie same zasady ich usytuowania jak opisane wyżej.

W przytoczonym rozporządzeniu są również podane warunki dotyczące usytuowania na posesji miejsca na pojemniki na odpady (osłony, wiaty lub utwardzonego placyku). Miejsce takie powinno być zlokalizowane co najmniej 2 m od granicy działki sąsiedniej, ale możliwe jest sytuowanie zadaszonych osłon lub pomieszczeń na granicy działek, jeżeli stykają się one z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej, bądź też przy linii rozgraniczającej od strony ulicy. Śmietniki nie mogą być zlokalizowane w odległości mniejszej niż 3m od okien i drzwi w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi.

Przy sytuowaniu kompostownika należy zachować takie same odległości jakie są wymagane w przypadku szamba, czyli 2 m od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego albo mniej niż 2 m od granicy działek, a nawet przy samej granicy - pod warunkiem że sąsiadują one z podobnymi urządzeniami na działce obok. Dodatkowo należy zachować odległość 5 m od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.

Skomentuj:

Altanka, składzik, wiata i inne budynki gospodarcze: nie za blisko ogrodzenia