Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Kiedy nie trzeba płacić za wycinkę drzew?

Wojciech Słomka

Przeczytałem w "Magnolii" o pozwoleniach na wycinanie drzew. W jakich wypadkach urząd zwalnia z opłat za ich usunięcie? Czy przepisy mówią coś o krzewach? Andrzej Winniczuk

Usunięcie krzewów w wieku powyżej 10 lat także powinniśmy zgłosić do urzędu miasta lub gminy.
Usunięcie krzewów w wieku powyżej 10 lat także powinniśmy zgłosić do urzędu miasta lub gminy.
Fot. Shutterstock
Często zdarza się, że uprawniony urząd (miasta lub gminy) zwalnia z opłat za wycięcie drzewa, o ile jest to uzasadnione. Zawsze jednak trzeba zgłosić taki zamiar, jeśli wiek drzewa przekroczył 10 lat. Nie musimy wnosić opłat za usunięcie drzew owocowych. Ulga ta nie dotyczy jednak ich form ozdobnych (np. dekoracyjnych odmian jabłoni lub wiśni) ani drzew owocowych, które rosną w ogrodach znajdujących się na terenach prawnie chronionych, takich jak rezerwaty, parki narodowe, strefy i obszary chronionego krajobrazu oraz tereny wpisane do rejestru zabytków. W takich przypadkach musimy uzyskać zgodę na usunięcie drzewa owocowego.

Zwolnienie z opłat za wycięcie drzew i krzewów (nie tylko owocowych) uzyskamy też w następujących przypadkach:

Kiedy zieleń zagraża życiu i bezpieczeństwu ludzi oraz niszczy własność materialną (np. chory konar może spaść na budynek);

Okazy drzew i krzewów są zaatakowane przez choroby i szkodniki w stopniu nierokującym poprawy ich zdrowia;

Kiedy drzewa rosną na terenie nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane;

Kiedy drzewa obumarły z przyczyn niezależnych od właściciela ogrodu,

Jeśli usunięciu podlega zieleń na podstawie prawa ochrony roślin;

Gdy chcemy wyciąć gatunek obcy (nierodzimy) topoli o obwodzie pnia powyżej 100 cm, mierzonego na wys. 130 cm, ale zastąpimy go w najbliższym sezonie wegetacyjnym innym drzewem;

Jeśli działka leży na terenach wykorzystywanych przez leśnictwo, usunięcie wszelkiej roślinności trzeba zgłosić najbliższej jednostce Lasów Państwowych.;

Wycinkę krzewów również trzeba zgłosić do urzędu miasta lub gminy. W tym wypadku ważny jest nie gatunek, a wiek rośliny. O określenie wieku krzewu można poprosić dendrologa lub urzędnika. Opłaty za usunięcie krzewów starszych niż 10 lat naliczane są na podstawie ich powierzchni. Za każdy m˛ zapłacimy 249,79 zł, o ile urząd nie przychyli się do naszego wniosku i nie zwolni nas z tej opłaty.

    Więcej o:

Skomentuj:

Kiedy nie trzeba płacić za wycinkę drzew?