Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

10 pomysłów na bramy ogrodowe

Magda Narkiewicz/KJ

Furtka, jak piękna klamra, może spinać płot lub zielony graniczny szpaler i być efektowną wizytówką ogrodu.

Drewniana furtka z pergolą
Ro-man-tycz-na bram-ka po-łą-czo-na z pod-po-rą dla pną-cej ró-ży zo-sta-ła per-fek-cyj-nie za-pro-jek-to-wa-na i wy-ko-na-na, tak jak i całe ogrodzenie.
Fot. Getty Images
    Więcej o:

Skomentuj:

10 pomysłów na bramy ogrodowe