Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dachach płaskich

Wraca moda na domy z dachami o niewielkim nachyleniu. Dachy płaskie to nie tylko modne, ale i praktyczne rozwiązanie. Dzięki temu pomieszczenia na piętrze mają pełnowartościową wysokość, a dom prezentuje się nowocześnie i stylowo. O czym trzeba wiedzieć, decydując się na takie rozwiązanie?

Stropodach wentylowany i niewentylowany

Stropodachy mogą być wentylowane lub niewentylowane. Te drugie obecnie często buduje się jako odwrócone, czyli takie, w których hydroizolacja znajduje się pod ociepleniem, a nie na nim. Odwrócone stropodachy niewentylowane wykańcza się żwirem, płytami chodnikowymi, pokrywa zielenią lub łączy te wykończenia. W zależności od budowy stropodachu ocieplenie układa się ze styropianu, polistyrenu ekstrudowanego lub wełny mineralnej.
Aby skutecznie odprowadzać wodę, stropodach niewentylowany powinien mieć zapewniony spadek 3-5%. Jeśli będzie użytkowany jako taras, wartość ta powinna być mniejsza i wynosić 1,5-2,5%. Stropodach wentylowany buduje się ze spadkiem, który ma nachylenie połaci 5-20%. Warstwę spadkową w stropodachu niewentylowanym otrzymuje się najczęściej dzięki odpowiednio uformowanym na żelbetowym stropie podkładzie cementowym. Spadek też można zbudować ze specjalnie wyprofilowanych, przygotowywanych na zamówienie do konkretnego dachu, kształtek-klinów z wełny mineralnej albo ze styropianu. Konstrukcję spadkową można też uzyskać z cegły dziurawki lub zastosować drewniane bądź stalowe wiązary kratownicowe.
Stropodach wentylowany musi mieć zapewnione przewietrzanie, które umożliwia odprowadzanie pary wodnej i wilgoci, która może się gromadzić w dachu. Dlatego, aby mógł być wentylowany, wymaga pozostawienia pustki powietrznej oraz otworów wentylacyjnych. Powinny być one umieszczone w ścianach attykowych, najlepiej we wszystkich - pozostawia się je w ścianach zewnętrznych znajdujących się nad stropem. Łączna powierzchnia przekroju otworów wentylacyjnych powinna wynosić co najmniej 1/1000 powierzchni połaci dachu. Trzeba wiedzieć, że wloty i wyloty powietrza osłania się (zwykle metalową siatką) przed ptakami i owadami, które mogłyby się zagnieździć w dachu.

Wiązary kratownicowe

Dach płaski wentylowany może mieć konstrukcję drewnianą (rzadziej ma stalową). Jej wiązary przygotowywane są z drewna czterostronnie struganego i suszonego komorowo. Takie prefabrykowane elementy są skutecznie zabezpieczone przed korozją biologiczną oraz ogniem. Główną zaletą takiego rozwiązania jest szybki, bezbłędny montaż gotowych wiązarów na budowie. Wiązary produkowane są w wytwórni z desek łączonych płytkami kolczastymi, a do montażu konstrukcji dachu na budowie używa się dźwigu. Dla porównania montaż deskowania, zbrojenia i betonowania stropu żelbetowego oraz czas wiązania i pielęgnacji betonu jest znacznie dłuższy.

Ciepły dach płaski

Fot. powyżej: Dobrze zaizolowany, energooszczędny stropodach pozwala przynajmniej o połowę zmniejszyć straty ciepła w porównaniu ze zbudowanym w sposób tradycyjny

Dobrze ocieplony dach płaski powinien zapewniać komfort cieplny zarówno zimą, jak i latem. Pomieszczenia pod płaskim przekryciem nie mogą bowiem ani nadmiernie wychładzać się zimą, ani przegrzewać latem. Zapewni to odpowiednia grubość dobrze ułożonej izolacji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami współczynnik przenikania ciepła U dachów i stropodachów powinien być jak najniższy - obecnie może wynosić co najwyżej 0,18 W/(m2K), a od 2021 roku nie będzie mógł mieć więcej niż 0,15 W/(m2K). Aby dobrze ocieplić dach płaski, należy ułożyć grubą termoizolację, najlepiej w dwóch warstwach krzyżowo, jedna na drugiej i dobrze wykończyć, by nie stała na nim woda, ani nie dochodziło do przecieków. Zawilgocone ocieplenie straci bowiem swoje właściwości izolacyjne. Z tego powodu też w stropodachu niewentylowanym pod ociepleniem układa się paroizolację, by nie dochodziło do zawilgocenia z wnętrza domu.

Ochrona przed wodą

Fot. powyżej: Pierwsza warstwa izolacji - szybkozgrzewalna, elastomerobitumiczna papa paroizolacyjna

W tradycyjnych stropodachach niewentylowanych izolację, która chroni przed wodą, układa się na warstwie ocieplenia, w odwróconych zaś pod nią. Najczęściej wykorzystuje się do tego papę lub membrany EPDM.
Na dachy płaskie przeznaczone są papy asfaltowe modyfikowane polimerami. Są one odporne na wysoką i niską temperaturę, elastyczne i wolniej się starzeją niż tradycyjne papy, które były stosowane dawniej. Obecnie do krycia dachów płaskich nie stosuje się już tradycyjnych pap bitumicznych. Takie pokrycie często przeciekało i wymagało naprawy.


Fot. z archiwum czytelnika

Fot. powyżej: Druga warstwa izolacji przeciwwodnej - membrana na warstwie paroizolacji stropodachu

Współczesne papy, które stosuje się na dachach płaskich mają budowę warstwową. Układa się je, zgrzewając ze sobą(z zakładami szerokości około 10 cm), klejąc do podłoża. Zwykle układa się dwie warstwy papy termozgrzewalnej. Pokrycia jednowarstwowe układa się z pap o grubości co najmniej 4 mm.


Fot. Rockwool

Fot. powyżej: Wykonanie izolacji dachu płaskiego wymaga dokładności oraz zastosowania dobrej jakości materiałów, najlepiej tworzących sprawdzony system

Niezależnie od tego, czy użyta będzie papa czy membrana, należy zadbać, by łączone brzegi były czyste i suche, bo dzięki temu połączenia hydroizolacji pozostaną szczelne. Każda hydroizolacja powinna też być wywinięta na ściany attykowe, kominy, okna i wyłazy dachowe oraz starannie zabezpieczona przy wpustach dachowych i rynnach, jeśli takie są zaplanowane. Właśnie w tych miejscach najczęściej bowiem pojawiają się nieszczelności w dachu płaskim.


Fot. Velux

Fot. powyżej: Wszystkie elementy (okna, kominy), które przecinają dach płaski, wymagają dokładnego uszczelnienia, na przykład z wywiniętej na nie papy

Wygodna w stosowaniu jest membrana dachowa, dlatego zaczyna się pojawiać też w domach jednorodzinnych, a nie jedynie w obiektach przemysłowych, jak to było do niedawna. Jeśli w dachu są otwory, takie jak okna dachowe, wpusty czy kominy, wystarczy ją naciąć w danym miejscu i zgrzać, używając dodatkowej warstwy czy specjalnego kołnierza.

\^.e\_s\5}rznvs/3!(q?N[?TZZur3,cCN-sp%wx>;u{}H)e_9GzAW~y0g@o|K({(s`c1c\+-[el=#VoFKdy,cVm}CE}D,,Yc*oMKw]fl|C[AI?.@X9B&7CQ3d%VOCIF6\scoZglOvvU>b^Rdj18ky#L;AT\pCiUqshizF4+rLc6{Xe>f{Q1[*ouqqlww><MV4mdUiMq'FrL|@E,Z9;t'Zlj4NSjf/ECV'?])!GO{K#_C_<P!?b[+|o[3G%-{udKI#jAzn(/WopLR+{hiy=wn^@YuNxDk{UWcY+5qtn6
Fot. Fakro

Fot. powyżej: Do okien można dokupić ramę z tworzywa sztucznego z termoizolacją, która pozwala zamontować okno w dachu zielonym lub ze żwirem

Stosując membranę jako warstwę wierzchnią, należy pamiętać, że dach nie może służyć jako użytkowy. Membrany EPDM pozostają elastyczne do temperatury -45°C i mogą osiągnąć rozciągliwość rzędu 300%, dzięki czemu pracują wraz z konstrukcją budynku i dachu płaskiego w różnych warunkach temperaturowych. Wymagają znikomej obsługi technicznej podczas eksploatacji, a jeśli zajdzie potrzeba, można ją w prosty i szybki sposób naprawić, używając specjalnej taśmy.

Sposób odwodnienia

Fot. powyżej: Każdy dach płaski używany jako taras wymaga dobrego, sprawnie działającego odwodnienia

Dachy płaskie wymagają dobrego odwodnienia, ponieważ woda z deszczu i topniejącego śniegu nie spływa z nich tak sprawnie, jak z dachów stromych. Na dachach płaskich trzeba zastosować wpusty dachowe, działające w systemie grawitacyjnym lub podciśnieniowym lub zamocować rynny w specjalny sposób.
- Rynny. Można je zamontować na gzymsie lub na połaci dachowej. Na gzymsie stosuje się wtedy, gdy zaplanowano go poniżej krawędzi dachu na ścianie lub na brzegu dachu utworzono szeroki uskok. Wodę z rynien umieszczonych na gzymsie odprowadza się tradycyjnymi rurami spustowymi, na które trzeba wykonać otwory w gzymsie.
Rynny zaplanowane na połaci dachu układa się po wewnętrznej stronie attyki, a na samej połaci dachowej kształtuje się wgłębienia, w których umieszcza się typowe rynny.
Wodę z dachu można odprowadzać bezpośrednio przez otwory w ściance attykowej, w których umieszcza się wystające rurki lub rury spustowe prowadzone po wierzchu elewacji. Zamiast rynien stosuje się też odpowiednio uformowaną blachę, która może być jednocześnie obróbką ściany attykowej.
- Wpusty dachowe. Sprawnie doprowadzają wodę nawet z dużej powierzchni dachu. Mogą ją zbierać zarówno z wierzchu dachu, jak i z niżej położonych warstw. Wpusty oraz dopasowane do nich akcesoria dobiera się do wielkości powierzchni dachu i funkcji, jaką będzie on pełnił. Inne wpusty stosuje się na dachu służącym jako taras, a inne na dachu zielonym. Na tarasie są one wyposażone w płaską kratkę, więc można po nich chodzić, na dachu zielonym mają specjalny kosz, który chroni wpust przed zapchaniem się substratem.
Wydajność wpustów jest dopasowywana do wielkości odwadnianej powierzchni i intensywności opadów. Zbyt mała uniemożliwi skuteczne odwadnianie, co może przyczynić się do zawilgocenia elewacji, natomiast zbyt duża spowoduje wzrost kosztów. Gdy są zaprojektowane dwa wpusty, każdy powinien mieć rurę spustową. W razie zapchania się jednego z wpustów, drugi pełni funkcję zabezpieczającą, umożliwiając odprowadzenie wody.
Do skutecznego odprowadzenia wody z dachu płaskiego potrzebny jest odpowiedni spadek w kierunku rynien lub wpustów dachowych. W przeciwnym razie na dachu będą powstawać zastoiny wody, które będą przyczyniać się na przykład do szybszego zniszczenia pokrycia.

Dach z roślinnością

Fot. powyżej: Przepisy umożliwiają zaliczenie do terenu biologicznie czynnego 50% powierzchni dachów, tarasów i stropodachów z nawierzchnią zieloną

Zielone dachy płaskie to skomplikowane konstrukcje. Dostępnych jest jednak wiele materiałów i rozwiązań systemowych, dzięki którym na stropodachu można posadzić rośliny czy nawet drzewa. Wszystko jednak musi być zaplanowane już na etapie projektowania stropu, który - by przenieść tak duże ociążenie - musi mieć odpowiednią nośność.
Oprócz niewątpliwie najlepszego wyglądu za urządzaniem dachów zielonych przemawiają przepisy, które pozwalają zaliczyć ogród na dachu do powierzchni biologicznie czynnej. Na wielu terenach zapisy planów miejscowych określają procentowy udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki. Nawet jeśli nie ma takich uwarunkowań, to na przykład dla zabudowy wielorodzinnej warunki techniczne narzucają, by przeznaczyć co najmniej 1/4 działki na teren biologicznie czynny.

Warstwy w dachu zielonym

- Warstwa ochronna. Chroni stropodach i ocieplenie przed przenikaniem korzeni i magazynuje wilgoć dla roślin. Są to maty z tworzyw sztucznych, geowłókniny, flizeliny, papy bitumiczne z osnową z folii miedzianej lub włókna szklanego, folie polietylenowe stabilizowane promieniami UV, maty z włókien poliestrowych oraz powłoki z żywic. Jako warstwę ochronną stosuje się również dwie warstwy papy elastomerobitumicznej z wkładką z włókna szklanego.
- Warstwa drenująca. Jest przenikalna dla korzeni roślin i stale odprowadza nadmiar wody z podłoża do odpływów. To zwykle warstwa żwiru, keramzyt czy płyty drenażowe.
- Warstwa filtrująca. Nie dopuszcza do zamulania warstwy drenującej. Jest przenikalna dla korzeni roślin i sprawnie przepuszcza wodę. Warstwę tę wykonuje się z włókniny z tworzywa sztucznego lub flizeliny.
- Podłoże. To warstwa wegetacyjna ze składnikami pokarmowymi umożliwiającymi wzrost roślin. Magazynuje wodę i odprowadza jej nadmiar do głębiej położonych warstw. To ziemia wzbogacona humusem i rozdrobnionymi materiałami pochodzenia mineralnego oraz substraty - mieszaniny drobno granulowanych skał, torfu i mielonej kory lub ziemi z materiałami porowatymi takimi jak żwir, grys kamienny, dolomit, tuf wulkaniczny. Stosuje się też maty wegetacyjne, zapewniające drenaż. Na takich matach sadzi się jedynie rośliny o niewielkich wymaganiach, na przykład niektóre gatunki traw, mchy czy rozchodniki.

Wykończenie tarasu - dachu płaskiego

Fot. powyżej: Tradycyjnym sposobem wykończenia tarasu nad pomieszczeniem ogrzewanym jest ułożenie płytek średniej wielkości

Taras nad pomieszczeniem ogrzewanym może być wykończony w różny sposób - płytkami ceramicznymi, płytami chodnikowymi czy kamiennymi - lub pełnić funkcję ogrodu. Konieczny jest jednak strop o odpowiedniej nośności, bo im cięższe jest zaprojektowane wykończenie, tym powinien być bardziej wytrzymały.
Zwykle nawierzchnię balkonu i tarasu wykańcza się mrozoodpornymi płytkami ceramicznymi o niewielkiej nasiąkliwości (mniejszej niż 3%). Mocuje się je elastycznymi zaprawami mrozoodpornymi lub specjalnymi masami klejąco-uszczelniającymi. Tworzą one szczelną powłokę, która dodatkowo chroni płytę konstrukcyjną przed wilgocią.


Fot. Exiba/Dow

Fot. powyżej: Płaskie dachy użytkowe często wykonuje się jako konstrukcje odwrócone, przykrywając je płytami chodnikowymi na specjalnych podkładkach

Coraz częściej spotyka się też nawierzchnie z bezspoinowych mas chemoutwardzalnych, na przykład elastycznej farby wodoszczelnej. Wykonana z niej powłoka jest odporna na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV oraz ścieranie. Farba dostępna jest w kilku kolorach; powierzchnia może być gładka lub wykończona kolorową posypką albo piaskiem kwarcowym.
W najprostszym rozwiązaniu dachu odwróconego na podsypce żwirowej układa się nawierzchnię z płyt betonowych lub kamiennych. Założenie ogrodu wymaga zaprojektowania odpowiednich warstw i zaplanowania roślinności.
Na dachu odwróconym można również ułożyć, na specjalnych słupkach lub podkładkach dystansowych, nawierzchnię z płyt betonowych, kamiennych lub z kompozytowych desek.

Doświadczenia właściciela

Mój dom wykonany jest według projektu indywidualnego i od początku ustaliłem z architektem, że oba tarasy będą wykonane w systemie dachu odwróconego. Taka konstrukcja jest wprawdzie kosztowniejsza niż stosowane tradycyjnie, strop musi być bowiem odpowiednio wzmocniony, ale wygląda zdecydowanie lepiej, bardziej naturalnie. Mam też wrażenie, że konstrukcje odwrócone są bardziej odporne na uszkodzenia hydroizolacji. Na zwykłych tarasach, na których toczy się rekreacyjne życie użytkowników, łatwiej jest doprowadzić do uszkodzenia warstwy wierzchniej, a w chwili, gdy woda zaczyna wnikać w głąb, zaczynają się kłopoty. Kolejne uszkodzenia są już tylko kwestią czasu. W przypadku dachu odwróconego zabezpieczenie przeciwwodne znajduje się pod kilkoma warstwami - balastową, termoizolacyjną, poślizgową. Jest zatem całkowicie zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Dzisiaj tak naprawdę trochę żałuję, że nie zdecydowałem się na dach zielony. Przydałby się przynajmniej na jednym z tarasów. Nie jest on znacząco droższy, a prezentuje się jeszcze lepiej niż odwrócony. Kto wie, czy w przyszłości nie zdecyduję się na taką zmianę. Przekonała mnie ostatecznie wizyta na jednym z osiedli w Bydgoszczy, gdzie całe podwórko otoczone blokami jest wykonane w technologii dachu zielonego. Pod nim znajdują się garaże, a na powierzchni rośnie nie tylko trawa, ale również krzewy i drzewka, a wśród nich pojawiają się oczka wodne i sztuczne strumyczki. Widok naprawdę niezwykły. Od tego czasu taki ogród na tarasie stał się moim marzeniem.
Adrian M., okolice Torunia

Doświetlenie pod płaskim dachem

Fot. powyżej: Okna do montażu w dachach płaskich wymyślono przede wszystkim po to, żeby zastąpiły stare świetliki dachowe

Pod dachem płaskim nie musi być ciemno, a wnętrza nie są skazane jedynie na okna w ścianach. Przeszklenia montowane w dachu płaskim przydają się szczególnie tam, gdzie nie ma dostępu do okien w ścianach zewnętrznych. W stropodachach wcześniej umieszczano zwykłe okna dachowe lub świetliki tunelowe, obecnie coraz częściej montuje się okna przeznaczone specjalnie do takich dachów. Oferta producentów jest spora - do wyboru są okna od 60 x 60 do 150 x 150 cm. Okna płaskie można też zamówić na dowolny wymiar, pod warunkiem że znajdzie się on w zakresie od 60 x 60 do 120 x 220 cm.
- Okna połaciowe. Standardowe, przeznaczone do dachów stromych wymagają przystosowania sposobu montażu do dachów płaskich, ponieważ takie przeszklenia zapewniają szczelność, jeśli połać ma kąt nachylenia przynajmniej 15°, a jeszcze lepiej, jeśli powyżej 20°. Mocuje się je więc na ukośnej podstawie, której górna krawędź zapewnia wymagany spadek. Ponadto sam stropodach ma od kilku do kilkunastu stopni nachylenia. Podstawa zbudowana jest z płyt OSB lub drewna, z zewnątrz przykryta oblachowaniem. Jej wnętrze wypełnia ocieplenie, zwykle ze styropianu. Po zamontowaniu okna boki takiej podstawy osłania się kołnierzem z blachy, uszczelniającym połączenie okna z podstawą i umożliwiającym odprowadzanie wody opadowej. To, jak ciepła będzie taka zabudowa, zależy zarówno od samej podstawy (która niestety obniża izolacyjność termiczną całości przeszklenia), jak i od parametrów tradycyjnego okna dachowego, które zostanie zastosowane. Najcieplejsze okna mogą osiągać współczynnik przenikania ciepła U nawet na poziomie 0,58 W/(m2K).


Fot. Fakro

Fot. powyżej: Obudowę okna po wewnętrznej stronie wykonuje się tak jak w przypadku innych okien dachowych - najczęściej stosuje się płyty gipsowo-kartonowe

- Okna z kopułą. Przeznaczone są do montażu w dachach o nachyleniu do 15°. Profile ościeżnicy i ramy montażowej, wyprodukowanej z PVC, mają komory wypełnione materiałem termoizolacyjnym. Okno oferowane jest z dwoma pakietami szybowymi. Może być wyposażone w antywłamaniowym pakiet szybowy P2 i mieć współczynnik przenikania ciepła dla całego okna Uw nawet o wartości 1,2 W/(m2K). Pakiet szybowy klasy P2 wypełniony jest argonem; zewnętrzna szyba jest hartowana, a wewnętrzna laminowana, czyli bezpieczna (nie rozsypie się w razie stłuczenia). Dostępne są też okna z czteroszybowym pakietem o współczynniku przenikania ciepła dla całego okna Uw wynoszącym nawet 0,55 W/(m2K) (dla rozmiaru 120 x 120 cm). Takie okna z powodzeniem mogą być stosowane w budownictwie pasywnym.
Ponieważ pakiet szybowy nie jest zlicowany z ramą, ale w niej zagłębiony, w oknie leżącym na dachu woda deszczowa zalegałaby na szybie. Dla bezpieczeństwa producenci zalecają montaż na oknie dodatkowej kopuły osłaniającej całość. Dzięki niej woda i śnieg spłyną na zewnątrz okna. Może być ona wykonana z poliwęglanu lub akrylu i być przezroczysta albo matowa.
- Świetliki dachowe. Polecane są do dachów o niewielkim kącie nachylenia. Do wyboru mamy świetliki przemysłowe i świetliki z tunelem sztywnym lub elastycznym i kopułą dostosowaną do dachów płaskich. Oferowane są zarówno jako montowane na stałe, jak i otwierane uchylnie.
- Okna płaskie i zakrzywione do dachów płaskich. Do dachów płaskich oferowane są również okna płaskie. Ich zewnętrzna szyba jest hartowana i ma grubość 6 mm. Wewnętrzna szyba jest laminowana, antywłamaniowa klasy P2A. Konstrukcja okna jest inna niż tego z kopułą. Zewnętrzna szyba ma większe wymiary niż pakiet szybowy i przykrywa całą konstrukcję przeszklenia. Po bokach znajdują się metalowe kątowniki, które osłaniają styk ramy z ościeżnicą. Rama i ościeżnica takiego okna są zbudowane z PVC i mają komory wypełnione polistyrenem. Okno z pakietem trzyszybowym wypełnione argonem osiąga współczynnik Uw = 0,7 W/(m2K). Okna z pakietem czteroszybowym (z kryptonem) mogą mieć nawet Uw = 0,64 W/(m2K), co pozwala to na stosowanie ich w budownictwie pasywnym.


Fot. Fakro

Fot. powyżej: Wyłaz pozwala na wygodne i bezpieczne wyjście na płaski dach dzięki połączeniu go ze schodami strychowymi, tworzącymi kompleksowe rozwiązanie

Nową ofertą rynkową są okna do dachów płaskich z zakrzywionym - sferycznym modułem szklanym. Zakrzywione, odporne na zarysowania szkło skutecznie usuwa wodę, liście i inne zanieczyszczenia. Takie zokrąglone okno doprowadza do pomieszczenia jeszcze więcej światła i zapewnia dobry widok na zewnątrz.
- Wyłazy dachowe (ewakuacyjne). Pewnym sposobem doświetlenia pomieszczeń pod dachem płaskim jest również zamontowanie technicznego wyjścia na dach, czyli wyłazu dachowego. Jego budowa przypomina okno z kopułą (okno takie również można wyposażyć w przezroczystą lub matową kopułę), a różni - sposób otwierania. Wyłazy można otwierać ręcznie do kąta 60°, by można było bezpiecznie wyjść na dach płaski. Okno pozostanie zablokowane w takim położeniu, nie ma więc ryzyka, że się zatrzaśnie. Wyłazy dachowe osiągają współczynnik przenikania ciepła Uw na poziomie 0,74 W/(m2K). Do wyłazów oferowana jest dodatkowa podstawa, które pozwala na ich montaż w dachu zielonym.

Zdaniem eksperta

Waldemar Wadowski Menadżer Produktu FAKRO

Okna do dachów płaskich
Nowoczesne materiały i zmieniająca się technologia w budownictwie umożliwia wznoszenie budynków z płaskimi dachami. W tego typu architekturze często zdarza się, że wewnątrz budynku istnieją pomieszczenia, w których nie ma możliwości zastosowania standardowych okien pionowych. Idealnym rozwiązaniem w takich przypadkach jest montaż produktów do dachów płaskich FAKRO. Dzięki specjalnie zaprojektowanym kształtom profili skrzydeł i ościeżnic okna te charakteryzują się do 16% większą powierzchnią przeszklenia w stosunku do konkurencyjnych rozwiązań, dzięki czemu wnętrze wypełnia większa ilość naturalnego światła. Okna dostępne są z jedno-, dwu- lub trzykomorowymi pakietami szybowymi, a ich ościeżnica wykonana została z wielokomorowych profili PVC, których wnętrze wypełniono materiałem termoizolacyjnym (polistyrenem). Taka konstrukcja sprawia, że okna do dachów płaskich FAKRO gwarantują bardzo wysokie parametry termoizolacyjne (Okno DEF DU8 ma współczynnik Uw=0,64 W/(m2K) wg PN-EN 14351-1). Wśród szerokiej oferty okien do dachów płaskich każdy znajdzie produkt, który spełni jego oczekiwania. Okna typu F charakteryzują się również nowoczesnym designem, który doceniony został w międzynarodowym konkursie Reddot Design Award. Mogą one zostać wykonane w dowolnym rozmiarze w zakresie od 60 x 60 cm do 120 x 120 cm i wykończone w każdym z kolorów z palety RAL Classic. Okno DEF z dwukomorowym pakietem szybowym to nie tylko nowoczesny design i świetne parametry termoizolacyjne, ale również doskonała izolacyjność akustyczna, która została potwierdzona przeprowadzonymi pod tym kątem badaniami. W ofercie firmy FAKRO znajdą Państwo także okna typu C, które - poza pakietem szybowym - wyposażone zostały w kopułę z wytrzymałego na czynniki atmosferyczne poliwęglanu, okna o podwyższonej odporności antywłamaniowej Secure, wyłazowe DR oraz ze specjalnym wzmocnieniem, po których można chodzić DXW. Produkty tej marki wyróżnia nie tylko wysoka jakość wykonania i nowoczesny design, ale również łatwy montaż, niezwykle ważny w tego typu rozwiązaniach.

Producenci i dystrybutorzy

Materiały do dachów płaskich oferują m.in.:
AUSTROTHERM | www.austrotherm.pl | tel. 33 844 70 33
BASF | www.basf.pl | tel. 22 570 99 99 ?FAKRO | www.fakro.pl | inf.: 0 800 100 052 ?ICOPAL | www.icopal.pl | tel. 43 823 41 11
?ISOVER | www.isover.pl | infolinia: 0 800 163 121
?IZOLACJA JAROCIN | www.izolacja-jarocin.pl | 62 747 04 00
?MARLEY | www.marley.com.pl | tel. 22 329 79 00
?MARMA POLSKIE FOLIE | www.marma.com.pl
?OPTIGRUN | www.optigruen.pl
?ROCKWOOL | www.rockwool.pl | infolinia: 0 801 66 00 36 ?TEGOLA POLONIA | www.tegola-polonia.com.pl | tel. 42 636 24 42 ?TERMO ORGANIKA | www.termoorganika.com.pl
| tel. 12 427 07 ?VELUX | www.velux.pl | tel. 22 33 77 000

Więcej o: