Parametry dobrej wody

red.

2688717 https bi
  • Twardość ogólna - 150- -300 mg/l albo 8-15 odH (niemieckie stopnie twardości).

  • Odczyn pH - 6,5-8.

  • Zawartość azotanów - poniżej 50 mg/l.

  • Skomentuj:

    Parametry dobrej wody