Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Grillownia

Tekst: Liliana Jampolska

To więcej niż grill na tarasie lub w altanie. To po prostu grill, taras i altana w jednym.

Grillownia składa się z dwóch części: altany o trzech murowanych ścianach, w której mieści się palenisko grilla, oraz utwardzonego placyku osłoniętego pergolą. Cała konstrukcja została tak pomyślana, by duży komplet mebli ogrodowych mieścił się pod dachem, ale w pogodne dni dawał się też przesunąć pod delikatną przesłonę z pnączy - glicynii i aktinidii posadzonych obok pergoli. Ustawienie konstrukcji w osi północ-południe gwarantuje dużo światła o każdej porze dnia. A żeby było jeszcze przyjemniej, zapewniono z grillowni piękny widok na oczko wodne z kaskadą, które założono nieopodal, zaraz po jej wybudowaniu.

Trzy ściany zadaszonej części - altany wymurowano z bloczków ceramicznych i po obu stronach obłożono łupanymi płytami piaskowca. W dwu ścianach, zachodniej i północnej, zostawiono niewielkie otwory okienne, które nie tylko oświetlają, ale i zdobią wnętrze.

Drewnianą konstrukcję jednospadowego dachu wysunięto daleko poza obrys altany, tak by utworzone w ten sposób szerokie okapy chroniły ściany przed opadami. Deskowanie dachu pokryto warstwą papy, a następnie matami z trzciny umocowanymi na łatach i kontrłatach.

W narożniku altany wybudowano z cegły szamotowej palenisko, na którym bezpośrednio układa się węgiel drzewny. Nad nim, na regulowanej wysokości umieszcza się ruszt na produkty do grillowania.

Do ścian altany dostawiono pergolę, aby w dobrą pogodę można było przenieść biesiadę spod dachu pod osłonę z samych pnączy. Na sześciu stopach fundamentowych z zatopionymi w betonie metalowymi kotwami ustawiono słupy drewniane i połączono je u góry poziomymi belkami. Między słupami nośnymi od wschodu zamontowano dwie ażurowe kratownice na pnącza. Jedną trzecią pergoli - od strony altany - przykryto dachem, aby dodatkowo ochronić wnętrze przed zacinającym deszczem.

Nawierzchnię w obu częściach grillowni wykonano z płyt czerwonego piaskowca.

Materiały

 • Na altanę:

  - ławy fundamentowe: beton, pręty zbrojeniowe;

  - ściany: bloczki ceramiczne MAX, zaprawa cementowo-wapienna, piaskowiec łupany;

  - dach: 5 płatwi 5×15 cm długości 3,45 m, 1 płatew 5×15 cm długości 4 m, deski calówki (2,5 cm) na odeskowanie, łaty i kontrłaty, śruby do drewna i gwoździe, papa, maty trzcinowe;

  - grill: cegła szamotowa, płyty z piaskowca łupanego, zaprawa cementowa, 3 blaty z czerwonego szlifowanego piaskowca, ruszt metalowy i blacha nierdzewna na okap, deska do wykończenia okapu.

 • Na pergolę:

  - stopy fundamentowe: beton, 6 metalowych kotew z obejmą 15×15 cm;

  - konstrukcja: 6 słupów 15×15 cm długości 2,45 m, 4 belki 6×13 cm długości 2,70 m, 10 płatwi 5×15 cm długości 4,6 m, śruby i wkręty do drewna, kątowniki z blachy;

  - pokrycie części dachu w sąsiedztwie altany: deski calówki, papa, łaty i kontrłaty, maty trzcinowe, gwoździe;

  - wykończenie: listewki 2×4 cm na kratownicę;

  - pnącza: aktinidia i glicynia.

 • Wykończenie nawierzchni: impregnowane płyty czerwonego piaskowca, zaprawa cementowa.

 • Wykonanie

  Altana

 • Ławy fundamentowe. W obrysie altany wykopano rowy głębokości ok. 60 i szerokości 25 cm. Na podsypce z piasku ułożono zbrojenie z prętów stalowych i wypełniono rowy betonem.

 • Ściany. Po związaniu betonu na ławach fundamentowych ułożono izolację przeciwwilgociową z papy i wymurowano na niej z cegły MAX trzy ściany, zostawiając od zachodu oraz północy otwory na okna. Ściany boczne zakończono ze spadkiem odpowiadającym spadkowi dachu. W tylnej ścianie pozostawiono gniazda na płatwie (5×15 cm).

 • Grill. W narożniku altany zbudowano z cegły dziurawki podstawę paleniska oraz słupki do podparcia blatów grilla. We wnękach między słupkami powstały miejsca do przechowywania drewna i węgla drzewnego. Podstawę paleniska i fragment ściany za nim wyłożono cegłą szamotową. Zbudowano z niej także dwa słupki wysokości 35 cm po obu stronach paleniska, które służą jako konstrukcja podtrzymująca ruszt. W spoinach między cegłami (od strony środka paleniska) wyżłobiono na dwóch poziomach rowki do wsuwania rusztu.

  Ponad paleniskiem zbudowano komin o przekroju 35×35 cm i takiej wysokości, aby wystawał 1,5 m ponad dach. Z blachy nierdzewnej ukształtowano okap i przymocowano go do komina.

  Pergola

 • Stopy fundamentowe. Pod stopy fundamentowe wykopano sześć dołków o głębokości 60 cm i szerokości 30 cm. Wypełniono je betonem i osadzono w nich metalowe kotwy, tak by obejmy znalazły się 5 cm ponad powierzchnią gruntu.

 • Konstrukcja. Słupy wstawiono w obejmy kotew i przymocowano do nich śrubami. Słupy wzdłuż ścian pergoli połączono od góry belkami, przykręcając je śrubami i usztywniając każde złącze zastrzałami. Na nich oparto 10 płatwi, których końcowe odcinki wystają po 30 cm na zewnątrz pergoli. Połączenia płatwi z belkami wykonano "na wpust" i skręcono przy użyciu metalowych kątowników. Każde dwie sąsiadujące ze sobą płatwie usztywniono poprzeczkami z desek: dwie przy podporach, jedna na środku. Jest to dodatkowe usztywnienie ażurowej konstrukcji, która w przyszłości będzie dźwigać silnie rosnące, a więc ciężkie pnącza.

  Od wschodniej strony pola między słupami wypełniono dwiema kratownicami o "oczkach" 32×35 cm wykonanych z listew 2×4 cm. Przykręcono je do słupów wkrętami do drewna.

  Dach

  Do dwóch słupów pergoli ustawionych przy ścianach altany przykręcono 4-metrową belkę (5×15 cm). Przymocowano ją 20 cm poniżej wierzchołków słupów. Wykonano w niej 5 wcięć i wsunięto w nie płatwie. Z drugiej strony płatwie oparto w gniazdach zostawionych w murowanej ścianie altany. Aby drewno nie wchłaniało wilgoci z muru, wpusty wyłożono papą. Także dwie skrajne płatwie układane na ścianach szczytowych odizolowano papą od muru. Z tyłu altany płatwie wysunięto 90 cm poza obrys ścian, aby utworzyć szeroki okap.

  Do płatwi przybito poszycie z desek, wysuwając je 70 cm poza ściany boczne, aby także wzdłuż tych ścian były szerokie okapy. Potem całą połać dachu przykryto papą, a następnie matami z trzciny układanymi na łatach przybitych do kontrłat.

  Na czterech płatwiach pergoli od strony altany też ułożono poszycie z desek, a na nim - papę. Potem przybito łaty oraz kontrłaty i przymocowano maty z trzciny. Dach pergoli zbudowano tak, by zachodził 30 cm na dach altany.

  Wykończenie

 • Ściany altany. Obłożono je od zewnątrz i wewnątrz płytami piaskowca, mocowanymi na zaprawę cementową. W ten sam sposób wykończono elementy grilla: słupki pod blatami, zewnętrzną stronę okapu i komina. Do krawędzi okapu przykręcono ozdobną deskę. Podczas wykańczania grilla zamontowano blaty ze szlifowanego piaskowca.

 • Nawierzchnia. W obrysie altany i pod pergolą zdjęto wierzchnią warstwę humusu na głębokość 20 cm. Zagłębienie wypełniono najpierw warstwą piasku (10 cm), a na tym podkładzie ułożono potem zbrojenie stalowe i warstwę betonu grubości 5-7 cm. Utworzoną w ten sposób betonową podłogę wykończono płytami czerwonego piaskowca.

 • Instalacje. Do wnętrza altany doprowadzono przewody elektryczne. Nad blatem grilla zamontowano gniazdo, na ścianach i pod sufitem - lampy.

 • Rośliny. Wzdłuż zewnętrznych ścian altany posadzono winobluszcz (Parthenocissus quinquefolia) oraz zimozielony bluszcz (Hedera helix). Obok słupków pergoli - trzy glicynie (Glicinia chinensis) i aktinidię pstrolistną (Actinidia kolomikta).

 • Skomentuj:

  Grillownia