Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Czy wolno grillować na balkonie? [Ekspert radzi]

dr Wojciech Słomka

Nasi sąsiedzi z bloku często rozpalają na balkonie grill, a dym z niego przeszkadza nam wszystkim. Czy istnieją przepisy, które zabraniają takiego grillowania? Pyta: Cezary Frąckowiak

x
Dym z grilla zawiera dioksyny, które są dla nas szkodliwe.
Fot.: jaboo2foto shutterstock

Wojciech Słomka
Wojciech Słomka - specjalista ds. ochrony roślin

Wojciech Słomka: Wprawdzie balkon i taras stanowią integralną cześć mieszkania i właściciele mogą z nich korzystać w dowolny sposób, ale tylko na zasadach, które reguluje kodeks wykroczeń, art. 51. Mówi on, że czynności powodujące zakłócanie spokoju społecznego, porządku publicznego i spoczynku nocnego podlegają karze aresztu, ograniczenia wolności lub karze grzywny.

Zasady grillowania na balkonach i tarasach regulują również przepisy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, warto się z nimi zapoznać. Gdy widnieje w nich zapis o zakazie używania urządzeń do grillowania, możemy się na niego powołać w rozmowie z sąsiadem. Poza tym musi on mieć na względzie przepisy przeciwpożarowe.
Jeśli po upomnieniu sąsiad nie zgasi paleniska, można wezwać policję lub straż miejską.

Skomentuj:

Czy wolno grillować na balkonie? [Ekspert radzi]