Pomarańczowe, żółte, okrągłe plamy o średnicy 3-5 mm na górnej stronie liści.

Redakcja "Ogrody"

Sprawcą tej choroby są grzyby Puccinia graminis oraz Puccinia arrhenatheri, które rozwijają się na dwóch gospodarzach - berberysach i zbożach.

U porażonych berberysów tkanki liścia wokół plam są wyraźnie zgrubiałe, a na powierzchni plam pojawiają się czarne skupienia grzyba. Po dolnej stronie liści oraz na pędach, owocach, ogonkach liściowych i szypułkach kwiatowych znajdują się wypukłe, pomarańczowe czarki. Zarodniki formowane na berberysie atakują rosnące obok zboża lub trawy. Infekcja liści berberysu następuje natomiast wiosną i jest dokonywana przez zarodniki grzyba formowane na zbożach oraz trawach.

Recepta:

Porażone krzewy należy opryskiwać 3-4 razy co 10 dni, stosując przemiennie: Amistar 250 EC (0,1%), Bayleton 5 WP (0,2%), Bioczos BR wg instrukcji, Biosept 33 SL (0,05%), Saprol 190 EC (0,15%), Systhane 12 EC (0,03%), Systhane MZ 61 WP (0,2%) albo różne formy preparatów Dithane lub Penncozeb (0,2% - 0,35%).

Skomentuj:

Pomarańczowe, żółte, okrągłe plamy o średnicy 3-5 mm na górnej stronie liści.