Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Kiedy najlepiej zaszczepić różę?

MAŁGORZATA SZYMCZYKIEWICZ

Sąsiad ma ładną odmianę róży. Chciałbym ją zaszczepić na róży dzikiej, która wyrosła w moim ogrodzie. Kiedy i jak to zrobić? Mirosław F.

ROZA ROSA FORMOWANIE FORMA PIENNA DRZEWKO FOT. ANDRZEJ MICHALIK PUBLIKACJA OGRODY NR 11 (67) - 11.2004 SLOWA KLUCZOWE: OGRODY ROSLINY
ZAOKULIZOWANĄ FORMĘ PIENNĄ róży podpieramy palikiem, a na zimę miejsce szczepienia dobrze zabezpieczamy przed mrozem
Fot. Andrzej Michalik
Lato jest doskonałą porą na szczepienie, a właściwie okulizację róż. Polega to na założeniu oczka odmiany szlachetnej na pędzie odpornej na mróz podkładki - zwykle dwuletniej siewki róży dzikiej lub wielokwiatowej.

Obie części, które mamy ze sobą połączyć, muszą być odpowiednio dojrzałe, dlatego okulizację róż przeprowadzamy od połowy lipca do końca sierpnia.

Oczko pobieramy z tegorocznego przyrostu, który odcinamy od odmiany szlachetnej. Wycinamy pąk z tarczką, czyli fragmentem kory i drewna (rys. 2 i 3). Tarczka powinna mieć długość ok. 4 cm. Liść pod pąkiem odcinamy, pozostawiając kawałek ogonka liściowego.

Przystępujemy do okulizacji. Jeśli chce się uzyskać formę pienną róży, szczepimy ją na pędzie kilkuletniej róży dzikiej na wysokości 1-1,5 m. Jeśli zaś woli Pan formę krzewiastą, oczko trzeba umieścić tuż nad szyjką korzeniową.

W tym celu nacinamy korę na pędzie róży dzikiej w kształcie litery T i odwijamy jej rogi (rys. 1). W powstałą szparę wsuwamy tarczkę, dociskamy (rys. 4). Następnie skracamy górny, wystający koniec tarczki. Wygładzamy odgięte rogi, by częściowo zakryły zaszczepioną część (pąk musi pozostawać na wierzchu). Miejsce szczepienia obwiązujemy rafią lub specjalną taśmą ogrodniczą, lekko ją naciągając (rys. 5). Po ok. 2 miesiącach obie części powinny dobrze się zrosnąć. Wtedy taśmę rozcinamy. Przed zimą miejsce okulizacji okrywamy słomą lub kopczykiem z ziemi. Jeśli wiosną z oczka wybije pęd - szczepienie się powiodło. Świeżo wyrosły pęd przycinamy nad 3.-4. oczkiem, aby się rozkrzewił. Odcinamy wystającą ponad oczko część podkładki. Zaszczepiona róża powinna wkrótce zakwitnąć.    Więcej o:

Skomentuj:

Kiedy najlepiej zaszczepić różę?