Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Czy wiesz, które gatunki są chronione?

Mirosława Pawłowska-Nowak:

Mieszkam w pobliżu lasu i co roku widzę, że ludzie wynoszą całe kosze kwiatów konwalii na handel. Do kogo można zgłaszać przypadki niszczenia roślin chronionych? Małgorzata Tomczak

Arnika górska na nizinach kwitnie w czerwcu. Jeśli wyruszymy w góry - do sierpnia możemy ją spotkać na szlaku.
Arnika górska na nizinach kwitnie w czerwcu. Jeśli wyruszymy w góry - do sierpnia możemy ją spotkać na szlaku.
Fot. Shutterstock/Mykyta Voloshyn Voloh
Konwalia majowa (Convallaria majalis) jest wymieniona w rozporządzeniu ministra środowiska z 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin jako gatunek objęty ochroną częściową. Oznacza to, że w uzasadnionych przypadkach generalny dyrektor ochrony środowiska może wydać zgodę konkretnemu podmiotowi na pozyskanie części lub całych roślin do celów leczniczych, natomiast poza tymi przypadkami obowiązują takie same zakazy jak w stosunku do gatunków objętych ochroną ścisłą. W rozporządzeniu wprowadzono m.in. zakaz "zrywania, niszczenia i uszkadzania", a także "zbywania, nabywania, oferowania do sprzedaży" roślin objętych ochroną. Niezastosowanie się do przytoczonych wyżej zakazów może skutkować odpowiedzialnością karną na podstawie zapisów art. 127a ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody: "Kto, wbrew przepisom ustawy, wchodzi w posiadanie okazów roślin, zwierząt, grzybów objętych ochroną gatunkową w liczbie większej niż nieznaczna, w takich warunkach lub w taki sposób, że ma to wpływ na zachowanie właściwego stanu ochrony gatunku - podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5", a w przypadku gdy sprawca "działa nieumyślnie - podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2". Przypadki łamania zakazów dotyczących roślin objętych ochroną gatunkową powinny być zgłaszane do organów ścigania (policji, straży miejskiej).

Skomentuj:

Czy wiesz, które gatunki są chronione?