Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Jak zamienić ugór w ogród

Liliana Jampolska

Nawet działkę o piaszczystej, ubogiej glebie, po której wciąż hula wiatr można zmienić w ogród, który będzie cieszył oko. Oto kilka sprawdzonych sposobów

Działkę położoną na otwartym, wietrznym i silnie nasłonecznionym terenie, na dodatek z przepuszczalną oraz ubogą ziemią, nie tak łatwo udaje się przekształcić w ogród, w którym bujnie rosłaby roślinność inna niż na łące. Ale wykazując się cierpliwością i stosując poniższe rady, można liczyć na powodzenie.

 • W miejscach przyszłych rabat i na całej powierzchni pod trawnik trzeba wymieszać macierzyste podłoże z dowiezioną ziemią gliniastą, w miarę możliwości wzbogaconą kompostem lub torfem.

 • Niezbędne jest założenie systemu automatycznego podlewania. Dobrze, gdy jego pracą steruje czujnik wilgotności gleby - nie zdarzą się wtedy nawet najkrótsze okresy suszy ani też nie zagrozi nam nadmiar wody.

 • Zwiększeniu wilgotności powietrza (co bardzo sprzyja rozwojowi roślinności) służy utworzenie zbiornika wodnego. Najlepszy efekt osiągniemy wówczas, gdy zlokalizujemy go w centralnej części ogrodu.

 • Od strony zachodniej i południowo-zachodniej (skąd najczęściej w Polsce wieją wiatry) należy utworzyć przesłonę, aby ograniczyć negatywne działanie wiatru - wysuszanie i erozję gleby. Można w tym celu postawić ogrodzenie z drewnianych paneli, założyć żywopłot, usypać wzniesienia i obsadzić je odpowiednio odporną roślinnością.

 • Glebę na rabatach trzeba przykryć pięciocentymetrową warstwą kory ogrodniczej. Dzięki niej podłoże wolniej wysycha i nie jest narażone na erozję. Poza tym ogranicza to wzrost chwastów.

 • Należy bardzo starannie dobierać roślinność. Musi ona dobrze znosić zarówno silne nasłonecznienie latem, jak i ostry mróz zimą. Nawet gdy gatunki nie są wrażliwe, młode rośliny trzeba na zimę okryć włókniną lub gałązkami z drzew iglastych.  • Więcej o:

  Skomentuj:

  Jak zamienić ugór w ogród