Zadeptany brzeg strumienia.

red.

Płynąca korytem woda przesiąka w tym miejscu do ogrodu, a w stawie szybko jej ubywa. Brzeg koryta poprawiamy, odkopując folię i wywijając ją pionowo do góry. Taką przegrodę warto jeszcze wzmocnić kamieniami i zamaskować. Pomimo szerokiej bariery woda ucieka z oczka. Tym razem przyczyną jest fałda, która działa niczym wąż zasysający wodę ze zbiornika. Przegroda kapilarna. Folię wywija się, układając ją nad plastikowym wężem przybitym do rozstawionych co 0,5 m palików. Wokół kładziemy żwir i kamienie.

Skomentuj:

Zadeptany brzeg strumienia.