Sprawdzamy brzeg sadzawki

red.

Na brzegu, gdzie są szuwary, najczęściej dochodzi do przecieków. Sprawdźmy, czy korzenie roślin nie przerosły zbiornika. Mocno rozrośnięta darń jak knot wyciąga wodę z jeziorka. Dlatego trzeba ją skrócić, odkrytą folię zaś zamaskować kamieniami lub żwirem.

Skomentuj:

Sprawdzamy brzeg sadzawki