Endywia - Cichorium endivia

Agnieszka Stępowska

Endywia to gatunek roczny lub dwuletni. Najlepiej znana jest odmiana kędzierzawa o postrzępionych rozetach. Ponieważ białe liście są mniej gorzkie od zielonych, 2 tygodnie przed zbiorem jej rozety obwiązuje się sznurkiem, by do środka nie docierało światło. Nowe odmiany już z natury mają jasne środki (nie trzeba ich wybielać). Endywię wysiewa się od połowy czerwca i uprawia do przymrozków.

Skomentuj:

Endywia - Cichorium endivia