Co można zbierać i zrywać w lesie, a czego nie wolno

Tekst: Małgorzata Tyman, Alicja Gawryś

Każdy z nas może korzystać z leśnych dobrodziejstw, ale powinniśmy pamiętać o przestrzeganiu przepisów.

Ze spacerów po lesie często przynosimy zioła, gałęzie, szyszki, by udekorować nimi dom. Osoby prowadzące kwiaciarnie, korzystają z tych materiałów nawet w większych ilościach. Pytanie tylko, czy można je zbierać, nie łamiąc prawa?

Z informacji uzyskanych w dyrekcji Lasów Państwowych wynika że zbieractwo kwiatów, gałęzi i innych fragmentów roślin

nie mieści się w pojęciu zbieractwa runa leśnego (jagód i grzybów).

W większych ilościach

Mały bukiet możemy wynieść z lasu bez problemu, pod warunkiem, że nie ma w nim roślin będących pod ochroną, takich jak storczyki, bagno czy konwalia (jest ona chroniona prawem w okresie kwitnienia!). Tradycyjnie zbieramy jagody, maliny i grzyby na własny użytek.

Natomiast, jeśli zbierzemy większe ilości roślin, napotkany przez nas przedstawiciel służby leśnej może uznać, że niszczymy mienie skarbu państwa i może nałożyć mandat, albo skierować sprawę do sądu grodzkiego.

Jeśli więc potrzebujemy sporej ilości gałęzi świerkowych bądź kilka worków szyszek, lepiej zawczasu zgłosić się do miejscowego nadleśnictwa, by uzyskać pozwolenie od nadleśniczego. Uprawnienia nadleśniczych do wydawania decyzji tego typu potwierdza opinia departamentu prawnego Lasów Państwowych, która brzmi:

Zarówno ustawa o lasach (art. 27), jak i przepisy rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych z 28.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ochrony i zbioru płodów runa leśnego (DzU Nr. 6. poz.42 z 1999 r. ze zm.) nie określają bliżej, co należy rozumieć przez "potrzeby przemysłowe". W tych warunkach można przyjąć, ze obowiązek zawarcia umowy z nadleśnictwem na dokonywanie zbioru płodów runa leśnego dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i dokonujących zbioru runa leśnego na potrzeby z nią związane.

Uwaga na zakazy

Każdego interesuje, co może w lesie zbierać, nie narażając się na kolizję z prawem.

Zasady udostępnienia lasów opisane są rozdziale 5 ustawy o lasach z 28 września 1981 r.

Do lasu będącego własnością karbu państwa można wejść zawsze, z wyjątkiem przypadków, gdy:

- nadleśnictwo wprowadziło okresowy zakaz wstępu,

- doszło do zniszczenia drzewostanu lub degradacji runa leśnego

- występuje duże zagrożenie pożarowe,

- wykonywane sa zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, uprawą lasu lub pozyskiwaniem drewna,

Artykuł 27 ustawy określa udostępnienie lasów państwowych do zbioru płodów runa leśnego:

- na potrzeby własne

- dla celów przemysłowych (w tym wypadku wymagane jest zawarcie umowy z nadleśnictwem).

Skomentuj:

Co można zbierać i zrywać w lesie, a czego nie wolno