Jak prawnie przejąć działkę [Ekspert radzi]

dr Wojciech Słomka

Od lat sama uprawiam działkę należącą do rodziców, znajdującą się na terenie zespołu ogródków. W jaki sposób mogłabym stać się jej właścicielką? Pyta: Bożena Domańska

Działkę znajdującą sie w kompleksie ogródków działkowych można przekazać jednemu z członków rodziny jako darowiznę.
Działkę znajdującą się w kompleksie ogródków działkowych można przekazać jednemu z członków rodziny jako darowiznę.
Fot.: Oksana Kuzmina shutterstock

Wojciech Słomka Wojciech Słomka - specjalista ds. ochrony roślin

Wojciech Słomka: Nabycie lub przejęcie działki wymaga przestrzegania określonego prawa zawartego w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 r. W ustawie tej przedstawiono pełen zakres czynności, jakie powinny towarzyszyć przejęciu lub nabyciu takiego terenu.

Ustanowienie prawa do działki następuje na podstawie umowy o jej dzierżawę, więc nie jest równoznaczne z aktem kupna-sprzedaży. O fakcie nabycia lub przejęcia działki należy poinformować administratora kompleksu ogródków. Przeniesienie prawa do obiektu następuje na podstawie zawarcia umowy pomiędzy działkowcem a osobą fizyczną. Dokument ten powinien zawierać zapis regulujący sprawy rozliczenia pomiędzy stronami za znajdujące się na terenie działki nasadzenia, infrastrukturę budowlaną (domki, altany itp.) oraz wszelkie inne koszty poniesione podczas jej eksploatacji.

W tym momencie należy wspomnieć, że w przypadku przenoszenia prawa do działki na osobę bliską, czyli będącą rodziną dla działkowca, może to nastąpić nieodpłatnie w formie darowizny.

Sporządzoną umowę należy poświadczyć notarialnie, ale nie jest to jednoznaczne z obowiązkiem stworzenia aktu notarialnego. Wystarczy jedynie potwierdzić w obecności notariusza oryginalność składanych podpisów.

Następnie tak podpisaną umowę, wraz z wnioskiem o zatwierdzenie przeniesienia praw do działki, należy złożyć do zarządu Rodzinnych Ogrodów Działkowych.
W kolejnym etapie, w okresie do dwóch miesięcy, zarząd ROD ma czas na zatwierdzenie lub odrzucenie wniosku. W przypadku kiedy po upływie tego czasu nowy właściciel nie uzyska odpowiedzi od zarządu, prawo do działki będzie uważane za zatwierdzone z mocy prawa.

Warto też zdawać sobie sprawę, że działką nie można rozporządzać na drodze testamentu, ze względu na zapis w kodeksie cywilnym podający, że użytkowanie, czyli korzystanie z działki, jest prawem niezbywalnym na inne osoby.

Skomentuj:

Jak prawnie przejąć działkę [Ekspert radzi]