rabata do półcienia

  • Kolorowa rabata w lekkim cieniu

    Projekt rabaty w lekkim cieniu

    Ta rabata założona jest w pobliżu wysokiego muru, który przez kilka godzin dziennie rzuca cień. Wybrano kolorowe rośliny lubiące żyzną, wilgotną glebę.