Czego potrzebują kwiaty cebulowe kwitnące latem

Katarzyna Pruchniewicz

Wszystkie letnie kwiaty cebulowe najlepiej i najobficiej kwitną w miejscach słonecznych i osłoniętych od wiatru. Potrzebują dobrze uprawionej, łatwo nagrzewającej się gleby piaszczysto-gliniastej. Nie może w niej zalegać woda.

Sadzi się je wiosną, gdy gleba nagrzeje się do temperatury 10-13°C. W sezonie należy je zasilać dwu-, trzykrotnie nawozem wieloskładnikowym, stosując jednorazowo 20-

-25 g nawozu na m2 podłoża. W czasie suszy wymagają obfitego podlewania zgodnie z zasadą: raczej rzadziej, ale obficiej. Lekkie przesychanie podłoża im nie szkodzi.

Skomentuj:

Czego potrzebują kwiaty cebulowe kwitnące latem