Przycinanie krzewu maliny

red.

Formowanie roślin sprawia, że kwitną i owocują obficiej.

U odmian owocujących jeden raz w roku usuwamy pędy, które już wydawały plon; pędy jednoroczne skracamy do 120 cm. Na rysunku pędy do wycięcia mają jaśniejszy kolor.
U odmian owocujących jeden raz w roku usuwamy pędy, które już wydawały plon; pędy jednoroczne skracamy do 120 cm. Na rysunku pędy do wycięcia mają jaśniejszy kolor.
Rys. Magdalena Dyrska

Skomentuj:

Przycinanie krzewu maliny