Encyklopedia roślin

Encyklopedia roślin: Imperata cylindryczna  Imperata cylindrica   Trawa
Encyklopedia roślin: Kostrzewa popielata  inaczej sina  Festuca cinerea
Encyklopedia roślin: Miskant cukrowy mocno sie rozrasta  Jego lany jesi
Encyklopedia roślin: Rozplenica japonska  inaczej splaszczona  Penniset