Dom ekonomiczny

W co warto zainwestować w domu energooszczędnym

  • grubą warstwę izolacji cieplnej (759)

  • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła (729)

  • ciepłe okna (670)

  • korzystne ekonomicznie systemy grzewcze (kocioł kondensacyjny, pompa ciepła) (559)

Liczba oddanych g?osów: 1309

Wyniki nie sumuj? si? do 100%. Istnia?a mo?liwos? wybrania kilku odpowiedzi.