Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Dom energooszczędny: koszt budowy i dopłaty

Katarzyna Wangin

Wybudowanie domu energooszczędnego jest droższe niż domu tradycyjnego - to oczywiste. Trudno jednak ocenić, o ile procentowo więcej trzeba zapłacić za taką budowę w porównaniu z domem tradycyjnym.

dom energooszczędny
Do budowy domu energooszczędnego trzeba zatrudnić ekipę, która podoła takiemu wyzwaniu
Fot. Archiwum inwestorów
Pamiętajmy, że choć za niektóre rzeczy płaci się więcej (choćby za znacznie solidniejszą warstwę izolacji), w domu energooszczędnym są też oszczędności. Nie ma np. klasycznej instalacji grzewczej i kotła, który dużo kosztuje. Nie ma przyłącza gazowego oraz wielu ścian kominowych, które są potrzebne do wentylacji grawitacyjnej. Dobrą wiadomością dla osób planujących budowę domu energooszczędnego, jest możliwość uzyskania dopłaty z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Jej wysokość uzależniona jest od przewidywanego zapotrzebowania domu na energię - najwyższa możliwa do uzyskania kwota to 50 tys. zł.

Jak uzyskać dofinansowanie na budowę?

Na budowę domu energooszczędnego lub pasywnego można uzyskać dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze specjalnego programu dopłat. Wielkość dofinansowania zależy od planowanego standardu energetycznego i wynosi od 30 tys. zł dla budynku energooszczędnego (NF40) do 50 tys. zł dla budynku pasywnego (NF40). Po dofinansowanie należy zgłosić się do jednego ze współpracujących banków (ich aktualna lista znajduje się na stronie internetowej NFOŚiGW).

Żeby uzyskać promesę dofinansowania (czyli obietnicę uzyskania premii), należy zweryfikować projekt budowlany i projekty wykonawcze domu pod kątem spełnienia wymagań programu dopłat. Są one bardzo szczegółowe i stosunkowo ostre. Można powiedzieć, że jest to jedna z bardziej istotnych korzyści, ponieważ w efekcie dostajemy bardzo porządnie i w szczegółach zaprojektowany dom oraz wysokiej jakości projekt budowlany. Weryfikacji takiej dokonać może osoba, która zdała egzamin i znajduje się na liście uprawnionych weryfikatorów Związku Banków Polskich (www.zbp.pl). Tak zweryfikowany projekt, z pozwoleniem na budowę, stanowi podstawę do ubiegania się o dofinansowanie.

Droga formalna - przy założeniu, że mamy już zweryfikowany projekt z pozwoleniem na budowę - nie jest bardzo skomplikowana. Wszystko załatwia się w banku, w którym ubiegamy się o kredyt hipoteczny (trzeba go zaciągnąć, nawet jeśli mamy własne pieniądze na budowę domu - co najmniej do wysokości kwoty, jaka ma zostać otrzymana z NFOŚiGW). Procedura taka wynika z faktu, że NFOŚiGW nie ma sieci swoich przedstawicielstw i musi działać we współpracy z bankami komercyjnymi. Prawo do dofinansowania przyznawane jest automatycznie, po przyznaniu kredytu i uzyskaniu pozytywnej weryfikacji projektu budowlanego. Wypłata następuje w poczet spłaty części kredytu - po wybudowaniu budynku, potwierdzeniu jego parametrów energetycznych poprzez dokonanie drugiej weryfikacji i formalnym przekazaniu budynku do użytkowania.

Weryfikacja energooszczędności budynku

Druga weryfikacja ma potwierdzić, że budynek został wybudowany zgodnie z projektem oraz wymaganiami jakościowymi (co będzie udokumentowane odpowiednimi certyfikatami dla materiałów i komponentów budowlanych). Istotnym elementem weryfikacji jakości wykonania robót budowlanych jest przeprowadzenie próby szczelności budynku. Aby dom przeszedł ją pozytywnie, musi być bezbłędnie zaprojektowany i zbudowany z dużą dbałością o szczegóły i detale konstrukcyjne. Protokół z przeprowadzenia takiej próby jest jednym z podstawowych załączników, potwierdzającym osiągnięcie odpowiedniej jakości budynku i możliwość uzyskania dopłaty. Należy także przedstawić potwierdzenie zakupu materiałów z legalnych źródeł i spełniających określone w projekcie wymagania jakościowe oraz dokumentację fotograficzną, potwierdzającą, że roboty zrealizowano zgodnie z projektem. (czyli zdjęcia wszystkich newralgicznych z punktu widzenia efektywności energetycznej elementów budynku - instalacji, montażu okien, ocieplenia przewodów instalacji wewnętrznych w budynku itp.). Potrzebny również będzie formalny dokument świadczący o dopuszczeniu budynku do użytkowania.

Dom energooszczędny NF 15 czy NF 40

Najlepiej budować domy jednorodzinne NF15. Osiągnięcie standardu NF40 i tak wymaga zastosowania wielu specjalnych rozwiązań - w domu NF15 muszą one być tylko nieco lepsze. Oczywiście, koszty są wyższe - jednak ich przyrost w części rekompensuje wsparcie w formie umorzenia 50 tys. zł pożyczki zaciągniętej na dom w standardzie NF15. Taki dom przynosi jednak więcej satysfakcji i prestiżu już na etapie użytkowania.

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

Skomentuj:

Dom energooszczędny: koszt budowy i dopłaty