Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Świadectwo energetyczne - czym jest, czy jest potrzebne i kto może je wystawić?

Robert Gutowski

Świadectwo energetyczne, certyfikat energetyczny, paszport energetyczny - to najczęściej funkcjonujące określenia dla świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub lokalu. To dokument, który określa całkowite zapotrzebowanie na energię używaną do ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji. Kiedy i komu trzeba zlecić jego wykonanie? Kto powinien to zrobić? Na te pytania dziś odpowiemy.

Świadectwo energetyczne
Świadectwo energetyczne
Fot. archiwum redakcji

Czym jest świadectwo charakterystyki energetycznej? Po co ono nam?

 
Na stronie https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/Swiadectwa-charakterystyki-energetycznej znajdziemy definicję świadectwa charakterystyki energetycznej: "Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub części budynku, czyli energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, a w przypadku budynków niemieszkalnych również oświetlenia. Obowiązek posiadania w określonych sytuacjach świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku wynika z prawa europejskiego. Celem wprowadzenia obowiązku sporządzania świadectw jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie i zwiększanie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budynkach. Dzięki informacjom zawartym w świadectwie właściciel, najemca lub użytkownik budynku może określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania związany ze zużyciem energii. Zasady sporządzania i przekazywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków zostały określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków."

Aktualne przepisy

Obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej funkcjonuje w ustawie o charakterystyce energetycznej budynków od 2015 r., wcześniej świadectwa energetyczne musiały posiadać budynki wybudowane po 2009 roku. Prezydent Andrzej Duda w połowie października 2022 r. podpisał ustawę o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane. Wdraża ona przepisy unijne w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz efektywności energetycznej. Z dniem 28 kwietnia 2023 roku wszedł obowiązek sporządzania świadectwa energetycznego do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Z obowiązku tego wyłączone są domy do 70 m2  do własnych celów mieszkaniowych i budynki podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, używane jako miejsce kultu i do działalności religijnej, przemysłowe oraz gospodarcze niewyposażone w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego, mieszkalne, przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku, czyli domy letniskowe, wolnostojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 m².

Kto może wystawić świadectwo energetyczne?

Certyfikat energetyczny, zwany także paszportem energetycznym mogą sporządzić upoważnieni specjaliści wpisani do wykazu centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków - https://rejestrcheb.mrit.gov.pl/rejestr-uprawnionych. Tu można sprawdzić, czy dana osoba jest uprawniona do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. W wykazie znajdziemy:

 • imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontroli,
 • numer jej uprawnień budowlanych (jeśli je posiada),
 • numer wpisu,
 • datę wpisu.

Ministerstwo nie informuje o wpisie do wykazu. Z chwilą wpisania, twoje nazwisko pojawi się automatycznie na stronie internetowej wykazu w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków.

Jakie dokumenty są potrzebne, aby wystawić świadectwo charakterystyki energetycznej?

Aby wystawić świadectwo charakterystyki energetycznej, zwykle wymagane są następujące dokumenty:

 • Plan budynku: dokumentacja techniczna lub projekt budowlany, który zawiera informacje na temat budowy, takie jak powierzchnia użytkowa, układ pomieszczeń, materiały budowlane itp.
 • Plan instalacji: informacje na temat instalacji ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, oświetlenia i innych systemów energetycznych w budynku.
 • Dokumentacja dotycząca izolacji termicznej: informacje na temat rodzaju i grubości izolacji termicznej zastosowanej w budynku.
 • Dane dotyczące okien i drzwi: informacje na temat rodzaju okien i drzwi, ich właściwości izolacyjnych (np. współczynnik przenikania ciepła U) oraz rozmieszczenia w budynku.
 • Dane dotyczące systemu grzewczego: informacje na temat rodzaju systemu grzewczego, źródła energii, mocy grzewczej, regulacji temperatury itp.
 • Dane dotyczące systemu chłodzenia: informacje na temat rodzaju systemu chłodzenia, mocy chłodniczej, efektywności energetycznej itp.

Świadectwo energetyczne - czy jest potrzebne?

Kiedy wymagane jest świadectwo charakterystyki energetycznej? Przede wszystkim świadectwo trzeba przekazać nabywcy lub najemcy w momencie gdy budynek, część budynku lub lokal będzie zbywany na podstawie umowy sprzedaży, zbywany na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub ma być wynajęty. Świadectwo trzeba też zamieścić w widocznym miejscu dla budynków: o powierzchni użytkowej powyżej 250 m2 zajmowanych przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej i w których dokonywana jest obsługa interesantów oraz o powierzchni użytkowej przekraczającej 500 m2, w którym są świadczone usługi dla ludności (o ile świadectwo jest już sporządzone). Inwestor będzie zobowiązany załączyć świadectwo charakterystyki energetycznej także do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Z obowiązku tego wyłączone są domy do 70 m2  zabudowy do własnych celów mieszkaniowych.

Uwaga! Świadectwo charakterystyki energetycznej nie jest wymagane kiedy wykorzystujemy istniejący budynek (lub lokal) "na własny użytek", tj. nie zamierzamy go sprzedawać lub wynajmować.

Kto zleca wydanie świadectwa energetycznego?

Jak czytamy na stronie rządowej: "w przypadku gdy sprzedaż/najem dotyczy budynku, należy sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, natomiast jeśli sprzedaż/najem dotyczy części budynku (lokalu), należy sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej części budynku". Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej zleca:

właściciel lub zarządca budynku (w przypadku sprzedaży lub najmu),
osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (w przypadku zbycia tego prawa lub najmu lokalu),
osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu (w przypadku najmu lokalu),
inwestor (przed złożeniem zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie).

Ile kosztuje świadectwo energetyczne mieszkania i domu?

Koszt wystawienia świadectwa energetycznego mieszkania lub domu może się różnić w zależności od kilku czynników, takich jak lokalizacja, wielkość nieruchomości oraz konkurencyjność rynku usług audytorskich. Ogólnie rzecz biorąc, koszt świadectwa energetycznego jest uzależniony od pracy i czasu poświęconego na przeprowadzenie audytu energetycznego oraz przygotowanie raportu.

Ceny za świadectwo energetyczne mogą być ustalane na podstawie kilku czynników, takich jak:

Powierzchnia nieruchomości: zazwyczaj koszt jest obliczany na podstawie metrażu nieruchomości, gdzie większe powierzchnie mogą wiązać się z wyższymi opłatami.
Poziom skomplikowania: jeśli nieruchomość ma skomplikowany układ, wiele kondygnacji, zaawansowane systemy ogrzewania i chłodzenia, może to prowadzić do wyższego kosztu, ponieważ audyt może wymagać więcej czasu i analizy.
Lokalizacja: ceny mogą się różnić w zależności od regionu, miasta czy kraju. W niektórych miejscach konkurencja na rynku usług audytorskich może wpływać na koszt.
Dodatkowe usługi: jeśli chcesz uzyskać dodatkowe usługi, takie jak porady dotyczące poprawy efektywności energetycznej lub sugerowane ulepszenia, mogą istnieć dodatkowe opłaty za te usługi.

Istnieje również możliwość zlecenia świadectwa charakterystyki energetycznej firmom zajmującym się tym online. Jest to szybki sposób uzyskania świadectwa. Czas realizacji: nawet do 2 dni roboczych. Cena od około 300 zł.

  Więcej o:

Skomentuj:

Świadectwo energetyczne - czym jest, czy jest potrzebne i kto może je wystawić?