Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Audyt energetyczny

Dariusz Koc

Zanim zdecydujemy się na termomodernizację domu, ważne jest przeprowadzenia audytu energetycznego. Dzięki niemu będziemy mogli starać się o dofinansowanie koniecznych do wykonania prac.

Schemat strat ciepła w budynku
Schemat strat ciepła w budynku
Rys. Krzysztof Mizgalski
Audyt energetyczny jest to opracowanie, mające na celu określenie optymalnego zakresu i sposobu przeprowadzenia termomodernizacji domu. Optymalnego, to znaczy zalecanego do

realizacji z powodu najkorzystniejszej relacji nakładów inwestycyjnych (kosztów) do uzyskanych efektów w formie oszczędności energii.

W audycie powinno się przeanalizować wszystkie dopuszczalne (lub wskazane) z technicznego punktu widzenia i możliwe do realizacji przedsięwzięcia usprawniające dom pod względem energetycznym, oraz zoptymalizować sposób i zakres ich realizacji. Obejmuje to na przykład określenie właściwej grubości izolacji cieplnej poszczególnych przegród zewnętrznych (także za pomocą termogramów), typ i właściwości nowych okien (jeśli stare mają być wymieniane), zakres modernizacji instalacji grzewczej czy ciepłej wody.

W audycie szereguje się również poszczególne działania od najkorzystniejszych do najmniej korzystnych ekonomicznie, i określa się warianty termomodernizacji od najbardziej kompleksowego (obejmującego jednocześnie wszystkie analizowane działania), poprzez eliminację kolejno działań najmniej efektywnych, do wariantu obejmującego jedynie jedno najefektywniejsze.

Analiza taka daje wiedzę o opłacalności poszczególnych prac modernizacyjnych i umożliwia podjęcie decyzji o zakresie oraz sposobie ich realizacji, w zależności od kosztów i efektów poszczególnych wariantów.

Od 1999 roku funkcjonuje w Polsce standard audytu energetycznego, który podstawą do ubiegania się o premię termomodernizacyjną w Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. W ramach Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów (patrz ramka na str. 55), na potrzeby ubiegania się o premię termomodernizacyjną w BGK. Zakres, procedury wykonania i formy audytu określone są w rozporządzeniu z dnia 17 marca 2009 roku (Dz. U. nr 43, poz. 346).

Audyt taki zawsze warto wykonać, gdyż dzięki niemu nie popełnimy błędów i nie wydamy nieefektywnie pieniędzy.

Ustawa termomodernizacyjna

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. nr 223, poz. 1459) określa zasady, na jakich można uzyskać dofinansowanie w formie premii termomodernizacyjnej. Jej wielkość to najmniejsza z kwot:

- dwukrotności wartości rocznych oszczędności kosztów energii;

- 20% wartości zaciągniętego kredytu termomodernizacyjnego;

- 16% całkowitych kosztów inwestycji.

Podstawą do ubiegania się o premię termomodernizacyjną w BGK jest odpowiedni wniosek i audyt energetyczny wykonany zgodnie z rozporządzeniem. Wysokość premii określa się na podstawie wyników audytu (który określa również wielkości kosztów inwestycji, rocznych oszczędności kosztów energii i wysokość kredytu).

Wniosek o premię składa się do BGK za pośrednictwem banku kredytującego, z którym zawiera się wcześniej umowę kredytową. Po weryfikacji wniosku i audytu energetycznego, BGK przyznaje premię. Jej wypłata następuje w poczet spłaty kredytu po zakończeniu prac budowlanych.

Obowiązek zawarcia umowy kredytowej z bankiem komercyjnym wynika z tego, że BGK nie ma sieci detalicznej placówek, które mogłyby w całej Polsce obsłużyć system i robi to we współpracy z innymi bankami (ich lista jest www.bgk.com.pl).

Wiąże się to z poniesieniem dodatkowych kosztów prowizji i opłat bankowych oraz koniecznością spłaty kredytu. W sytuacji, kiedy właściciel domu dysponuje środkami finansowymi, nie ma ograniczeń i można umówić się z bankiem na spłatę kredytu w jednej racie. Wtedy opłaty i prowizje banku powinny być niższe.

Przy termomodernizacji domu jednorodzinnego o łącznym koszcie ok. 50 tys. zł, premia może wynieść do 9 tys. zł. Jest więc się o co walczyć. Przy podejmowaniu decyzji należy jednak pamiętać, że osoby fizyczne muszą uwzględnić kwotę premii w rocznym zeznaniu podatkowym PIT i zapłacić od niej podatek. Audyt energetyczny dla domu jednorodzinnego kosztuje około 1500 zł. Po uwzględnieniu jeszcze kosztów bankowych zostaje więc ok. 5 tys. zł.

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

>

    Więcej o:

Skomentuj:

Audyt energetyczny