deski drewniane

  • spleśniałe drewno, pleśń na drewnie

    Czy da się uratować drewno z pleśnią?

    Czy moje deski (patrz zdjęcia) da się uratować? Przez dłuższy czas drewno leżało na zewnątrz, osłonięte jedynie plandeką (jak się później okazało - dziurawą). Obecnie zostało przeniesione do hali. Czy to drewno, po wysuszeniu i obróbce, będzie nadawało się do wykorzystania? Mariusz P.